Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Prokuratura Okręgowa znajduje się przy ulicy Krotoszyńskiej 37 w Ostrowie Wielkopolskim. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowana jest winda przystosowana do przewożenia osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na ogólnym parkingu prokuratury znajduje się również wyznaczone miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej.
Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Joanna Krogulska-Ratajczak -telefon kontaktowy (62) 5928165.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie
Prokuratura Rejonowa mieści się przy Al. Niepodległości 19 w Jarocinie.
W budynku brak jest rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.
Wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym zostało zawarte porozumienie ustne pomiędzy Prokuraturą a Sądem Rejonowym w Jarocinie, polegające na udostępnieniu pomieszczenia w sądzie na wypadek przesłuchania osoby niepełnosprawnej.
Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Danuta Walerowicz - telefon kontaktowy (62) 5052455

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu
Prokuratura Rejonowa mieści się przy Placu Świętego Józefa 5 w Kaliszu.
Parter budynku dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na ogólnym parkingu Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Elżbieta Latańska - telefon kontaktowy (62) 5890715.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie
Prokuratura Rejonowa mieści się przy Al. Marcinkowskiego 11 w Kępnie w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie.
Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych posiada pochylnię od strony południowo-zachodniej. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem głównym do budynku.
Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Maria Grzegrzółka - telefon kontaktowy (62) 5831470 (wewn.142).

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie
Prokuratura Rejonowa mieści się w Parku Wojska Polskiego 2 w Krotoszynie.
Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp na poziom parteru. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy drodze dojazdowej
do prokuratury.
Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Malwina Ratajczyk - telefon kontaktowy (62) 7213721.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim mieści się przy ulicy Sądowej 2
w Ostrowie Wielkopolskim na II piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Siedziba prokuratury nie spełnia wymogów dla osób niepełnosprawnych.
Wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym zawarto porozumienie ustne pomiędzy Prokuraturą a Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, polegające na udostępnieniu pomieszczenia w sądzie na wypadek przesłuchania osoby niepełnosprawnej. Budynek Sądu Rejonowego Ostrów Wielkopolski dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia głównego). Przed wejściem głównym do budynku znajduje się przycisk dzwonka, który należy przycisnąć, a następnie poczekać na pracownika, który zorganizuje pomoc dla osoby niepełnosprawnej. Pomieszczenia na parterze Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Izabela Podkocka - telefon kontaktowy (62) 5048555.

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie
Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie mieści się przy ulicy Zamkowej 33
w Ostrzeszowie.
Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu prokuratury utworzone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Lucyna Gandecka - telefon kontaktowy (62) 5861037.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie
Prokuratura Rejonowa w Pleszewie ma swoją siedzibę przy Placu Kościelnym 1
w Pleszewie.
Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowano platformę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnych do pomieszczeń prokuratury. Na poziomie parteru znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w odległości ok. 100 m od budynku siedziby prokuratury na parkingu Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Marlena Chojnacka – telefon kontaktowy (62) 5081477.