W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej prokuraturach rejonowych obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z wymienioną wyżej ustawą i uzupełniona poniższymi zasadami;

1.W jednostkach prokuratury okręgu ostrowskiego wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

a)strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim (www.ostrow.po.gov.pl),

b)poczta elektroniczna:

-Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-Prokuratura Rejonowa w Jarocinie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-Prokuratura Rejonowa w Kaliszu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-Prokuratura Rejonowa w Kępnie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-Prokuratura Rejonowa w Pleszewie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c)faksy:

-Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. -( 62 )592-81-65

-Prokuratura Rejonowa w Jarocinie -( 62 )505-24-88

-Prokuratura Rejonowa w Kaliszu-( 62 )502-00-04

-Prokuratura Rejonowa w Kępnie-( 62 )583-14-90

-Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie -( 62 )721-37-25

-Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. -( 62 )592-81-68

-Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie -( 62 )586-10-56

-Prokuratura Rejonowa w Pleszewie -( 62 )508-14-88

2.Prokuratura zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wpisanego na listę biegłych sądowych lub do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

3.Osoba uprawniona będąca osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić właściwej prokuraturze chęć skorzystania z pomocy tłumacza, ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyjątkiem sytuacji nagłych).

4.Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać informację zamieszczoną w formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej (http://www.ostrow.po.gov.pl/ogloszenia/Zgloszenie.rtf ).

5.Zgłoszenia można dokonać:

a)elektronicznie na podane w pkt 1 adresy,

b)faksem na podane w pkt 1 numery,

c)przez złożenie w sekretariacie prokuratury (biurze podawczym) (adresy znajdują się na podanej wyżej stronie internetowej)