konto dochodów budżetowych NBP o/o Poznań

(do wniesienia opłaty za kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów akt sprawy)

w tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę prokuratury wydającej kserokopie

06 1010 1469 0024 4022 3100 0000

konto sum depozytowych NBP o/o Poznań

(w PLN. m.in. do wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych)

w tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy, nazwę prokuratury, imię i nazwisko podejrzanego

92 1010 1469 0024 4013 9120 0000

w euro (EUR)

45 1010 1469 0024 4015 7197 8000