Koordynator do spraw dostępności

 Na podstawie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U 2020 poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i prokuraturach rejonowych okręgu ostrowskiego została wyznaczona:

Łucja Karpińska

Koordynator do spraw dostępności

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim

  1. Krotoszyńska 37

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 59 57 314

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępności do usług świadczonych przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim i prokuratury rejonowe okręgu ostrowskiego
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
    i prokuratur rejonowych okręgu ostrowskiego w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacja dla osób niepełnosprawnych dotycząca dostępności do obiektów Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i prokuratur rejonowych okręgu ostrowskiego

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim

Prokuratura Okręgowa znajduje się przy ulicy Krotoszyńskiej 37 w Ostrowie Wielkopolskim. Budynek dostosowany jest  dla osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowana jest winda przystosowana do przewożenia osób niepełnosprawnych.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone jest miejsce postojowe na parkingu przy tylnym wejściu do budynku.

Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Joanna Krogulska-Ratajczak -telefon kontaktowy (62) 5928165.

 Prokuratura Rejonowa w Jarocinie

Prokuratura Rejonowa mieści się przy Al. Niepodległości 19 w Jarocinie. W budynku brak jest rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.

Wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym zostało zawarte  porozumienie ustne pomiędzy Prokuraturą a Sądem Rejonowym w Jarocinie, polegające na udostępnieniu pomieszczenia w sądzie na wypadek przesłuchania osoby niepełnosprawnej.

Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Malwina Bartkowiak - telefon kontaktowy (62) 5052455.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu

Prokuratura Rejonowa mieści się przy Placu Świętego Józefa 5 w Kaliszu.

Parter budynku dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na ogólnym parkingu Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Elżbieta Latańska - telefon kontaktowy (62) 5890715.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie

Prokuratura Rejonowa mieści się przy Al. Marcinkowskiego 10 w Kępnie w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie. Budynek dostosowany jest  dla osób niepełnosprawnych posiada pochylnię od strony południowo-zachodniej. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem głównym do budynku.

Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Maria Grzegrzółka - telefon kontaktowy (62) 5831470 (wewn.142).

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie

Prokuratura Rejonowa mieści się w Parku Wojska Polskiego 2 w Krotoszynie.

Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp na poziom parteru. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu przy drodze dojazdowej
do prokuratury.

Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Malwina Ratajczyk - telefon kontaktowy (62) 7213721.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim mieści się przy ulicy Sądowej 2
w Ostrowie Wielkopolskim na II piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Siedziba prokuratury nie spełnia wymogów  dla osób niepełnosprawnych.

Wychodząc naprzeciw osobom niepełnosprawnym zawarto porozumienie ustne pomiędzy Prokuraturą a Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, polegające na udostępnieniu pomieszczenia w sądzie na wypadek przesłuchania osoby niepełnosprawnej. Pomieszczenia na parterze Sądu dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (po lewej stronie od wejścia głównego). Przed wejściem głównym do budynku znajduje się przycisk dzwonka, który należy przycisnąć, a następnie poczekać na pracownika, który zorganizuje pomoc dla osoby niepełnosprawnej.

Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Izabela Podkocka - telefon kontaktowy (62) 5048555.

 Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie mieści się przy ulicy Zamkowej 33
w Ostrzeszowie. Budynek dostosowany jest  dla osób  niepełnosprawnych. Na zewnątrz budynku znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu prokuratury utworzone jest  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Lucyna Gandecka - telefon kontaktowy (62) 5861037.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie ma swoją siedzibę przy Placu Kościelnym 1
w Pleszewie. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.  W budynku zamontowano platformę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnych
do pomieszczeń prokuratury. Na poziomie parteru znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w odległości ok. 100 m od budynku siedziby prokuratury na parkingu Urzędu Miasta
i Gminy Pleszew.

Osobą udzielająca informacji dla niepełnosprawnych jest Pani Marlena Chojnacka – telefon kontaktowy (62) 5081477.

 

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

 

konto dochodów budżetowych NBP o/o Poznań

(do wniesienia opłaty za kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów akt sprawy)

w tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę prokuratury wydającej kserokopie

06 1010 1469 0024 4022 3100 0000

konto sum depozytowych NBP o/o Poznań

(w PLN. m.in. do wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych)

w tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy, nazwę prokuratury, imię i nazwisko podejrzanego

92 1010 1469 0024 4013 9120 0000

w euro (EUR)

45 1010 1469 0024 4015 7197 8000

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostek można kierować korespondencję w postaci dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP). W celu doręczenia w ten sposób dokumentu w postaci elektronicznej podmiot wysyłający musi posiadać konto użytkownika na platformie e PUAP oraz opatrzyć korespondencję kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcja zakładania konta oraz wszelkie informacje na temat jego użytkowania znajdują się pod adresem:<http://epuap.gov.pl/wps/portal/> 

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się tutaj

PROKURATURY REJONOWE PROKURATURA OKRĘGOWA
  PR w Kaliszu    
  PR w Ostrowie Wlkp.    
  PR w Jarocinie   PO - struktura organizacyjna
  PR w Kępnie   PO - zakres działania
  PR w Krotoszynie   PO lokalizacja
  PR w Ostrzeszowie    
  PR w Pleszewie    

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

 

prokurator Maciej Meler

 

tel: 62 59 57 405

tel: 695 360 825

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.  nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów.

Informacji z toczących się postępowań przygotowawczych i dotyczących działalności jednostki organizacyjnej prokuratury przekazywanie są wyłącznie uprawnionym przedstawicielom mediów.

Adres poczty email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych.

Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty do właściwej miejscowo jednostki prokuratury.