konto dochodów budżetowych NBP o/o Poznań

(do wniesienia opłaty za kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów akt sprawy)

w tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę prokuratury wydającej kserokopie

06 1010 1469 0024 4022 3100 0000

konto sum depozytowych NBP o/o Poznań

(w PLN. m.in. do wpłaty z tytułu poręczeń i zabezpieczeń majątkowych)

w tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy, nazwę prokuratury, imię i nazwisko podejrzanego

92 1010 1469 0024 4013 9120 0000

w euro (EUR)

45 1010 1469 0024 4015 7197 8000

PROKURATURY REJONOWE PROKURATURA OKRĘGOWA
  PR w Kaliszu    
  PR w Ostrowie Wlkp.    
  PR w Jarocinie   PO - struktura organizacyjna
  PR w Kępnie   PO - zakres działania
  PR w Krotoszynie   PO lokalizacja
  PR w Ostrzeszowie    
  PR w Pleszewie    

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

 

prokurator Maciej Meler

 

tel: 62 59 57 405

tel: 695 360 825

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.  nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów.

Informacji z toczących się postępowań przygotowawczych i dotyczących działalności jednostki organizacyjnej prokuratury przekazywanie są wyłącznie uprawnionym przedstawicielom mediów.

Adres poczty email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie służy do przekazywania zawiadomień o przestępstwie oraz innych pism procesowych.

Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty do właściwej miejscowo jednostki prokuratury.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i podległych jej jednostek można kierować korespondencję w postaci dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP). W celu doręczenia w ten sposób dokumentu w postaci elektronicznej podmiot wysyłający musi posiadać konto użytkownika na platformie e PUAP oraz opatrzyć korespondencję kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Instrukcja zakładania konta oraz wszelkie informacje na temat jego użytkowania znajdują się pod adresem:<http://epuap.gov.pl/wps/portal/> 

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się tutaj

adres: Prokuratura Rejonowa w Pleszewie
63-300 Pleszew
Plac Kościelny 1
Prokuratura Rejonowa w Pleszewie
obejmuje swym działaniem gminy:

Chocz
Czermin
Dobrzyca
Gizałki
Gołuchów
Pleszew
tel. (centrala) 62 508 14 77
fax 62 508 14 88
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prokurator Rejonowy prokurator Andrzej Mieloszyk
Zastępca prokurator Bernadeta Kudrykiewicz
Kierownik Sekretariatu Marlena Chojnacka
Godziny przyjęć Prokuratora Rejonowego wtorek: 09.00-10.00
piątek: 12.00-13.00