Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym.

Jako ofiara przestępstwa – czyli pokrzywdzony – masz prawo złożenia zawiadomienia
o przestępstwie do prokuratora lub Policji.

Jesteś stroną dochodzenia (śledztwa), które dotyczy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę.