W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązuje się wszystkich uczestników postępowań przygotowawczych do wcześniejszego telefonicznego informowania prokuratury o kwarantannie, bądź podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, które uniemożliwiają stawiennictwo i wzięcie udziału w zaplanowanych czynnościach procesowych.
Powyższe stanowi dostateczne usprawiedliwienie niestawiennictwa na wezwanie lub odmowy udziału w czynności fakultatywnej dla strony.