Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na obszarze powiatu jarocińskiego:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – OIK, ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin
2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin, udziela osobom potrzebującym pomocy finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej, schronienia oraz pomocy psychologicznej;

 • Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarocinie, tel. 62-7470160, do zadań Zespołu należy: diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, realizacja procedury „Niebiskiej Karty”;

3. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin, kierownik telefon 62 747 30 215
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, dyrektor telefon 62 747 22 45
5. Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy MGOPS, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin, telefon 62 749 95 06
6. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żerkowie
Czynny: poniedziałek godz. 7.30-16.30, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30
ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, telefon 62 740 20 14/16, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., prowadzi działania mające na celu udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, współpracuje w w/w zakresie z takimi jednostkami jak: Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie, Prokuratura Rejonowa w Jarocinie, Sąd Rejonowy w Jarocinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, szkoły i przedszkola gminy Żerków, lekarze rodzinni i pielęgniarki środowiskowe (w zależności od potrzeb);

 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MGOPS w Żerkowie, prowadzi działania w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”, pracy ze sprawcą przemocy, prace motywujące do powstrzymywania się od zachowań przemocowych w kontaktach z innymi członkami rodziny,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie, telefon 62 740 20 43, prowadzi działania miedzy innymi wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, które są kierowane na terapię leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków czy innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, będących przyczyną stosowania przemocy w rodzinie,
 • Punkt konsultacyjny ds. uzależnień czynny przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie – porady psychologa – w każdy ostatni wtorek danego miesiąca w godz. 15.30-18.00
 • Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie Zespół Dzielnicowych w Żerkowie – dyżury dzielnicowych gminy Żerków.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewie, telefon 62 740 84 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., prowadzi prace socjalne, konsultacje i działania w ramach pomocy materialnej;

 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaraczewie, prowadzi poradnictwo, konsultacje, kieruje sprawy do innych instytucji (np. sądu, prokuratury czy policji), działa w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”;
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Jaraczewie, telefon 62 740 84 00.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie, ul. Poznańska 22, 63-220 Kotlin, telefon 62 740 54 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., czynny: poniedziałek – piątek 7.30-15.30;

 • Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kotlinie, prowadzi działania na podstawie procedury „Niebieskiej Karty” na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do spraw uzależnień, prowadzi działania w zakresie pomocy psychoterapeutycznej, w tym motywujące do podjęcia leczenia odwykowego, czynny w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach 15.00-17.00 (dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie),
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Kotlin ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin, telefon 62 740 54 81 wew. 28, prowadzi działania w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR), ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 74 60, faks 62 505 46 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pcprjarocin.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jarocinie informuje, że w roku 2020 prowadzi program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są skierowane w szczególności do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sadowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby, które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).

Praca z uczestnikami programu dotyczy korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego i ma na celu zdobycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.