Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 1. Zespół  Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarocinie
  Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
  Przewodniczący Zespołu: Igor Armon: telefon  62747 01 60 w. 75
  Zastępca Przewodniczącego0 Zespołu : Danuta Skrzypczak , telefon 62 747 74 60
 2. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żerkowie
  Mickiewicza 5, 63-210  Żerków 
  Przewodnicząca  Zespołu : Czesława Grodzka, telefon 62 740 20 14
  Zastępca Przewodniczącej Zespołu :  Mirosława  Karcz, telefon 62 740 20 16
 3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaraczewie
  Jarocińska 7, 63-233 Jaraczewo
  Przewodnicząca Zespołu : Bernadeta Sołtysiak , telefon  62 740 84 34
  Zastępca Przewodniczącej Zespołu : Anna Józefiak , telefon  62740 84 35
 4. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kotlinie
  Poznańska 22, 63-220  Kotlin
  Przewodnicząca Zespołu: Anna Giermaziak, telefon 62 740 54 83
  Zastępca Przewodniczącej Zespołu : Irena Chabierska, telefon 62 740 54 83

Dane podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – OIK
  Dworcowa 2, 63-200 Jarocin
  Dyrektor : Patryk Kulka, telefon 62 747 74 60
 2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
  Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
  Dyrektor Igor Armon,  telefon 62 747 01 60 w.75
 3. Środowiskowy  Dom  Samopomocy
  Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
  Kierownik Liliana Kolendowicz, telefon 62 747 30 215
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Szubianki 21, 63-200 Jarocin
  Dyrektor Lidia Kalinowska ,Telefon 62 747 22 45
 5. Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przy MGOPS
  Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
  Przewodniczący Michał Fiałkowski , telefon 62 749 95 06
 6. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Mickiewicza 5, 63-210  Żerków
  Kierownik Czesława Grodzka , telefon 62 740 20 14
 7. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie
  Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
  Przewodnicząca  Grażyna  Jajczyk , telefon 62 740 20 43
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie
  Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo
  Kierownik Sołtysiak Bernadeta,  telefon 62 740 84 34
 9. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy  w Jaraczewie
  Jarocińska 1, 63-233  Jaraczewo
  Przewodniczący Dariusz Strugała , telefon 62 740 84 00
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie
  Poznańska  22, 63-220  Kotlin
  Kierownik  Ewa  Kasołka , telefon 62 740 54 83
 11. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Kotlin
  Powstańców Wlkp. 3, 63-220  Kotlin
  Przewodniczący  Jolanta Urbaniak, telefon 62 740 54 81

 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.   

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR), ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 74 60, faks 62 505 46 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pcprjarocin.pl

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

Pismo Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie