Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) Zespół  Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jarocinie
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
Przewodniczący Zespołu: Igor Armon: telefon  62747 01 60 w. 75
Zastępca Przewodniczącego0 Zespołu : Danuta Skrzypczak , telefon 62 747 74 60

2) Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Żerkowie
ul.  Mickiewicza 5
63-210  Żerków
Przewodnicząca  Zespołu : Czesława Grodzka, telefon 62 740 20 14
Zastępca Przewodniczącej Zespołu :  Mirosława  Karcz, telefon 62 740 20 16

3) Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaraczewie
ul. Jarocińska 7
63-233 Jaraczewo
Przewodnicząca Zespołu : Bernadeta Sołtysiak , telefon  62 740 84 34
Zastępca Przewodniczącej Zespołu : Anna Józefiak , telefon  62740 84 35

4) Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kotlinie
ul. Poznańska 22
63-220  Kotlin
Przewodnicząca Zespołu: Anna Giermaziak, telefon 62 740 54 83
Zastępca Przewodniczącej Zespołu : Irena Chabierska, telefon 62 740 54 83


Dane podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą:


1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – OIK
ul. Dworcowa 2
63-200 Jarocin
Dyrektor : Patryk Kulka, telefon 62 747 74 60

2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
Dyrektor Igor Armon,  telefon 62 747 01 60 w.75

3) Środowiskowy  Dom  Samopomocy
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
Kierownik Liliana Kolendowicz, telefon 62 747 30 215

4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Szubianki 21
63-200 Jarocin
Dyrektor Lidia Kalinowska ,Telefon 62 747 22 45

5) Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przy MGOPS
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
Przewodniczący Michał Fiałkowski , telefon 62 749 95 06

6) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 5
63-210  Żerków
Kierownik Czesława Grodzka , telefon 62 740 20 14

7) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie
ul. Mickiewicza 5,
63-210 Żerków
Przewodnicząca  Grażyna  Jajczyk , telefon 62 740 20 43

8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
Kierownik Sołtysiak Bernadeta,  telefon 62 740 84 34

9) Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta i Gminy  w Jaraczewie
Ul. Jarocińska 1
63-233  Jaraczewo
Przewodniczący Dariusz Strugała , telefon 62 740 84 00

10) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie
ul. Poznańska  22
63-220  Kotlin
Kierownik  Ewa  Kasołka , telefon 62 740 54 83

11) Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3
63-220  Kotlin
Przewodniczący  Jolanta Urbaniak, telefon 62 740 54 81