Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Pleszewa:

Plik do pobrania

Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na obszarze powiatu pleszewskiego:

1. Gmina Chocz: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu, ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz, tel. 62 7415656, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2. Gmina Czermin: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie, Czermin 47, 63-304 Czermin, prowadzi działania w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, zapewnia miejsca w ośrodku wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, pracę socjalną z rodziną,

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podejmowanie działań i opracowanie planu pomocy dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie,
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. Czermin 1, 63-304 Czermin, tel. 62 7417323, godz. przyjęć interesantów: wtorek 8.00-12.00 i piątek 8.00-12.00,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 62 7416031, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., konsultacje i poradnictwo udzielane rodzinom, w których występuje problem alkoholowy.

3. Gmina Dobrzyca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy, ul. Rynek 15, 63-330 Dobrzyca, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

4. Gmina Gizałki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, tel. 62 7411472,

 • nieodpłatna pomoc psychologa (udziela porad jeden raz w miesiącu po uprzednim kontakcie telefonicznym, pod nr 62 7411472),
 • Punkt Konsultacyjny, gdzie porad i wsparcia udziela terapeuta uzależnień (dwa razy w miesiącu w pierwszą i trzecią środę danego miesiąca, w godz. 18.00-20.00,
 • Pracownicy socjalni służą pomocą i udzielają porad w godzinach pracy GOPS, tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

5. Gmina Gołuchów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów,
 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Kościelnej Wsi, ul. Kaliska 2, 62-811 Kościelna Wieś,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gołuchów, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów.

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, tel. 62 74 20 161, faks 62 74 20 161, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pcpr-pleszew.info
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew, tel. 62 74 21 184, całodobowy: 668 473 977, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.pcpr-pleszew.info

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie informuje, że od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku prowadzi program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy „Partner”. Program rozpoczął się od spotkań indywidualnych, które pozwoliły rozpocząć w sumie 60 godzinny etap pracy grupowej.
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są skierowane w szczególności do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych, albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym (kierowani przez kuratorów sadowych, policję, terapeutów uzależnień, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej oraz zespoły interdyscyplinarne lub osoby, które z własnej inicjatywy chciałyby zmienić swoje zachowanie).

Praca z uczestnikami programu dotyczy korekty ich przekonań w obszarze życia rodzinnego i partnerskiego, edukacji w zakresie zagadnień dot. przemocy w rodzinie, życia uczuciowego i emocjonalnego. Indywidualnie określa się poziomy napięcia towarzyszące stosowaniu przemocy w rodzinie oraz plany bezpieczeństwa dla każdego uczestnika.