Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 1. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, Przewodnicząca Zespołu Wioletta Gruszczyńska tel. 62 7320667
  Zastępca Przewodniczącej Zespołu Iwona Szwarc tel. 62 7320668
 2. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Grabowie n/Prosną, ul. Kaliska 22, 63-520 Grabów n/Prosną, Przewodnicząca Zespołu Maria Burzała tel. 62 7305959
 3. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mikstacie, ul. Kościuszki 4, 63-510 Mikstat, Przewodniczący Zespołu Wiesław Zbanyszek tel. 62 7310519
 4. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, Przewodnicząca Zespołu Iwona Pustkowska tel. 62 7315676
 5. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kraszewicach, 63-522 Kraszewice, ul. Wieluńska 55, Przewodnicząca Zespołu Wanda Skorupa tel. 62 7312022
 6. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kobylej Górze, 63-507 Kobyla Góra, ul. Marcinkowa, Przewodnicząca Zespołu Renata Wiśniewska tel. 62 7316306
 7. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czajkowie, 63-524 Czajków 34, Przewodnicząca Zespołu Dorota Zawadzka tel. 62 7311049

Dane podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – OIK, ul. Zamkowa 17,
  63-500 Ostrzeszów, tel. 62 7320750
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Przemocy Społecznej w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, Dyrektor Grzegorz Rycerski tel. 62 7320634, Zastępca Remigiusz Kowalski tel. 62 7320635
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
  62 7320632
 4. Ośrodek ,, Remedium ”, ul. Harcerska 8, 63-500 Ostrzeszów, tel. 695406765
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Gen. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 7320367
 6. Gminny Ośrodek Przemocy Społecznej w Doruchowie, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, tel. 62 7315676
 7. Miejsko-Gminny Ośrodek Przemocy Społecznej w Mikstacie, ul. Kościuszki 4, 63-510 Mikstat, tel. 62 7319505

Informator PRCR w Ostrzeszowie – Placówki świadczące pomoc medyczną, psychologiczną, prawną, zawodową, rodzinną  

Instytucje z terenu powiatu ostrzeszowskiego realizujące oferty dla osób stosujących przemoc – 2019 rok