Placówki świadczące pomoc medyczną, psychologiczną, prawną, zawodową, rodzinną - informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 2020 r.

Plik do pobrania

Instytucje z terenu powiatu ostrzeszowskiego realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 2020 r.

Plik do pobrania