Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:


1)    Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Przewodnicząca Zespołu Wioletta Gruszczyńska tel. 62 7320667
Zastępca Przewodniczącej Zespołu Iwona Szwarc tel. 62 7320668

2)    Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Grabowie n/Prosną

ul. Kaliska 22
63-520 Grabów n/Prosną

Przewodnicząca Zespołu Maria Burzała tel. 62 7305959

3)    Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mikstacie

ul. Kościuszki 4
63-510 Mikstat

Przewodniczący Zespołu Wiesław Zbanyszek tel. 62 7310519

4)    Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Doruchowie

ul. Kępińska 13
63-505 Doruchów

Przewodnicząca Zespołu Iwona Pustkowska tel. 62 7315676

5)    Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kraszewicach

63-522 Kraszewice
ul. Wieluńska 55

Przewodnicząca Zespołu Wanda Skorupa tel. 62 7312022

6)    Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Kobylej Górze, 63-507 Kobyla Góra ul. Marcinkowa 1

Przewodnicząca Zespołu Renata Wiśniewska tel. 62 7316306

7)    Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czajkowie

63-524 Czajków 34

Przewodnicząca Zespołu Dorota Zawadzka tel. 62 7311049

Dane podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą:

1)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – OIK

ul. Zamkowa 17
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 7320750

2)    Miejsko-Gminny Ośrodek Przemocy Społecznej w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Dyrektor Grzegorz Rycerski tel. 62 7320634
Zastępca Remigiusz Kowalski tel. 62 7320635

3)    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 7320632


4)    Ośrodek ,, Remedium ”

ul. Harcerska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 695406765

5)    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Gen. Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 7320367

6)    Gminny Ośrodek Przemocy Społecznej w Doruchowie

ul. Kępińska 13
63-505 Doruchów
tel. 62 7315676


7)    Miejsko-Gminny Ośrodek Przemocy Społecznej w Mikstacie

ul. Kościuszki 4
63-510 Mikstat
tel. 62 7319505

Odnośnie zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:


1)    - w Ostrzeszowie – Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Ofiar i Sprawców Przemocy Domowej organizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR

ul. Zamkowa 17
63-500 Ostrzeszów
tel. 62 7320750

2)    Ośrodek ,, Remedium ”

ul. Harcerska 8
63-500 Ostrzeszów
tel. 695406765

 

Plik do pobrania