Przewodnik dla osób doznających przemocy dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego

Plik do pobrania 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.   

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, tel. 62 79 122 90, faks 62 79 122 80, e-mail: , www.pcpr.kepno.pl