Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Dział Interwencji Kryzysowej
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz
tel. 62 767-72-63
tel. 503-414-661 (czynny całą dobę)
www.mops-kalisz.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu;
 • mieszkania chronione;
 • Zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu, tel. 62 767-72-64;
 • udziela kompleksowej pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna);
 • prowadzi działalność edukacyjno – informacyjną dla młodzieży w formie warsztatów w szkołach;
 • prowadzi Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci;
 • prowadzi warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie;
 • prowadzi spotkania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Klubie Integracji Społecznej
 • diagnoza przemocy Procedura „Niebieskie Karty”
 • konsultacje specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy
 • prowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Godziny pracy: Dział Interwencji Kryzysowej pracuje całodobowo

2. Komenda Miejska Policji
ul. Jasna 1-3, 62-800 Kalisz
tel. 997 – Pogotowie Policji (czynne całą dobę)
tel. 62 765-54-65 Informacja o dyżurach dzielnicowych
tel. 62 765-54-78 Zespół ds. nieletnich i patologii
www.kalisz.policja.gov.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
tel. 62 765-77-58
www.kalisz.sr.gov.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz
tel. 62 764-00-00
www.poradnia1.info.kalisz.pl
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz
tel. 62 757-21-06
www.tpdkalisz.drl.pl
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
i osób uzależnionych z siedzibą w Abstynenckim Klubie Wzajemnej Pomocy „Jantar”
ul. Śródmiejska 23, 62-800 Kalisz
tel. 62 757-24-69

7. Sąd Rejonowy w Kaliszu
Kuratorzy dla dorosłych
Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz
tel. 62 765-77-32

8. Sąd Rejonowy w Kaliszu
Kuratorzy dla nieletnich
Al. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
tel. 62 765-77-92

9. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Lipowa 5, 62-800 Kalisz
tel. 62 767-20-57

10. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz
tel. 62 765-44-92

11. Punkt konsultacyjny ds. Narkomanii „Karan”
ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz
tel. 62 764-22-60

12. Ośrodek dla Osób Uzależnionych od Narkotyków
ul. 29-go Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz
tel. 62- 741-41-97

13. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz
tel. 62- 72-32-006
www.pokrzywdzeni.kalisz-orione.pl

14. Gmina Blizanów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów Drugi 5A, 62-814 Blizanów, tel. 62 7511033, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Blizanowie,

15. Gmina Brzeziny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, os. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny, tel. 62 7698775, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach działań zespołu możliwe są konsultacje z dyżurującym psychologiem w dniach: wtorek w godz. 18.00-20.30 i czwartek w godz. 18.00-20.30.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny ds. uzależnień w Brzezinach, czynny: środa 15.40-18.40. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach, ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny.

16. Gmina Ceków – Kolonia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie Kolonii, Ceków – Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 7631080, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekowie-Kolonii.

17. Gmina Godziesze Wielkie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Godzieszach Wielkich, tel. 62 7611478.

18. Gmina Koźminek: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, tel. 62 7638604, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Osoby doznające przemocy w rodzinie mogą otrzymać na terenie gminy Koźminek pomoc polegającą na: wsparciu finansowym i rzeczowym oraz poradnictwie socjalnym, świadczoną przez GOPS, poradnictwie i terapii psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w przypadku potrzeby udzielenia schronienia skierowaniu do Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu; Natomiast osoby stosujące przemoc mogą skorzystać z poradnictwa i terapii prowadzonej przez psychologa i specjalistę do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz terapeutę uzależnień.

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, odpowiada za prawidłowy przebieg realizacji procedury „Niebieskie Karty”, zakładającej między innymi pomoc osobom doznającym przemocy jak i stosującym przemoc,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

19. Gmina Lisków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, tel. 62 7634037, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

20. Gmina Mycielin: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z siedzibą w Korzeniewie 114, 62-831 Korzeniew, tel. 62 7511948, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

21. Gmina Opatówek: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, tel. 62 7618425, 62 7618143, tel. kom. 609 334 655, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • Zespół Interdyscyplinarny do którego zadań należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach zespołu tworzone są grupy robocze, które pracują na rzecz rodzin i osób doświadczających przemocy. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 • Punkt Konsultacyjny dla rodzin działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu. Celem jego działalności jest diagnoza problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą. W punkcie pracuje Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień i przyjmuje w każdy wtorek w godz. 12.00-16.00. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wizyty – tel. 62 5014292.

22. Gmina Stawiszyn: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn, tel. 62 7528144, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 • Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Stawiszyn,
 • Komisariat Policji w Stawiszynie tel. 627655790 lub 997,
 • Ośrodek zdrowia w Stawiszynie – tel. 627528020,
 • Ośrodek zdrowia w Zbiersku – tel. 627520516,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiszynie – tel. 627528144.

23. Gmina Szczytniki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnikach, Szczytniki 30, 62-865 Szczytniki, tel. 62 7625433, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

24. Gmina Żelazków: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 135, 62-817 Żelazków, tel. 62 7691038, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Zespół Interdyscyplinarny.

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, 62-800 Kalisz, tel. 62 768 57 62, faks 62 757 63 66, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.mops-kalisz.pl