Bazy danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:


1)    na terenie Miasta Ostrowa Wlkp.
- Pan Łukasz Handke – kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Limanowskiego 17
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 592 11 22

- Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp. Pani Ewa Matecka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Al. Powstańców Wlkp 18
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 582 25 02

- Pan Wojciech Rachwalski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp,
Al. Słowackiego 1C
63-400 Ostrów Wlkp.
62 735 51 52

- Pani Hanna Rozbicka-Winiecka – kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp.
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 735 09 87

- Pan asp. szt. Roman Lis – Komenda Powiatowa Policji
ul. Odolanowska 19
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 73 77 200, alarmowy 997, 112

2)    na terenie gmin wchodzących w obszar powiatu ostrowskiego:

•    Gmina Ostrów Wlkp.
- Pan Zbigniew Dolata – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Ostrów Wlkp.
Al. Powstańców Wlkp. 12
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 735 11 90

- Pan Robert Wiśniewski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.
ul. Rynek 36
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 736 28 46

•    Gmina i Miasto Odolanów:
- Pani Jolanta Wojciechowska - Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Gimnazjalna 8c
63-430 Odolanów
tel. 62 733 37 73

•    Gmina Przygodzice
- Pani Agnieszka Olejniczak - Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Wrocławska 50
63-410 Przygodzice
tel. 62 592 59 87

•    Gmina Sośnie
- Pani Katarzyna Woźniak - Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sośnie
tel. 62 730 78 08

•    Gmina Nowe Skalmierzyce
- Pani Urszula Gajda – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego  do spraw Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie
ul. Podkocka 4a
Nowe Skalmierzyce
tel. 62 762 97 00

•    Gmina Sieroszewice
- Pani Ewelina Szyszka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Pani Anna Jędrzejak – Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Ostrowska 96
63-405 Sieroszewice
tel. 62 73 96 362

•    Gmina Raszków
- Pani Maria Jędrzejak – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie, z siedzibą w Przybysławicach 43
63-440 Raszków
tel. 62 734 35 97

- Pan Piotr Rokicki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Rynek 32
63-440 Raszków
tel. 62 734 35 11

- Pani Agnieszka Klamecka – Rodzinny Punkt Konsultacyjny
Przybysławice 42
63-440 Raszków
tel. 62 734 35 97

Dane podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą na obszarze powiatu ostrowskiego:
1)    Dom Ochrony Życia Poczętego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
ul. Strzelecka 3
63-430 Odolanów
tel. 62 594 15 84

2)    Fundacja „Wsparcie”
ul. Klasztorna 11c/10
63-400 Ostrów Wlkp.

3)    Ostrowskie Centrum Pomocy „Caritas”
ul. Grunwaldzka 72
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 663 322 797

 

Plik do pobrania