Dane osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przemocy w rodzinie:

 • Na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego:
 • Łukasz Handke – kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. B. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 62 592 11 22
 • Sebastian Górski – Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 • Ewa Matecka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych
 • Wojciech Rachwalski – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1C, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Tel. 62 735 51 52
 • Hanna Rozbicka-Winiecka – kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Tel. 62 735 09 87
 • Asp. szt. Roman Lis – Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 62 73 77 200, 997, 112
 • Na terenie gmin wchodzących w obszar powiatu ostrowskiego
 • Gmina Ostrów Wielkopolski:
 • Zbigniew Dolata – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski – Sekretarz Gminy, Tel. 062 7344209
 • Robert Wiśniewski – członek Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Tel. 062 7362846
 • Asp. Szt. Przemysław Jankowski – członek Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski – Kierownik Posterunku Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Tel. 062 7377350
 • Maria Bera – członek Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , tel. 062 7346209
 • Ilona Lubieniecka – członek Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski – przedstawiciel Służby Zdrowia – Przychodnia TRAUMA w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Lotnicza
 • Sylwia Smółka Grzyb – członek Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski – kurator społeczny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Gmina i Miasto Odolanów:
 • Jolanta Wojciechowska – Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gimnazjalna 8c, 63-430 Odolanów Tel. 62 733 37 73
 • Gmina Przygodzice:
 • Agnieszka Olejniczak – Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 50, 63-410 Przygodzice, tel. 62 592 59 87
 • Gmina Sośnie:                            
 • Katarzyna Woźniak – Kierownik Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, tel. 62 730 78 08
 • Gmina Nowe Skalmierzyce:   
 • Urszula Gajda (nadzorująca) – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Tel. 62 580 40 20
 • Aleksandra Jaśkiewicz – (koordynator) Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Podkocka 4a, Nowe Skalmierzyce
 • Gmina Sieroszewice:
 • Emilia Szyszka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice, tel. 62 73 96 362
 • Anna Jędrzak – Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice Tel. 62 73 96 362
 • Gmina Raszków:
 • Maria Jędrzejak – kierownik MGOPS w Raszkowie, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie, z siedzibą w Przybysławicach 43, 63-440 Raszków Tel. 62 734 35 97
 • Piotr Rokicki – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, tel. 62 734 35 97
 • Agnieszka Klamecka – Rodzinny Punkt Konsultacyjny, Przybysławice 42, 63-440 Raszków, tel. 62 734 35 97.

Dane podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą na obszarze powiatu ostrowskiego

 • Na terenie gminy Nowe Skalmierzyce i gminy Sieroszewice nie ma organizacji i podmiotów pozarządowych udzielających pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. Podmiotami i organizacjami pozarządowymi udzielającymi takiej pomocy są:
 • Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny, ul. Grunwaldzka 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Na terenie Gminy i Miasta Odolanów
 • Dom Ochrony Życia Poczętego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, ul. Strzelecka 3, 63-430 Odolanów, tel. 62 594 15 84
 • Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. B. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski – dyrektor Krystyna Kois-Jaźwiec (tel. 62 592 11 22); Punkt Konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
 • Zespół Interdyscyplinarny – Urząd Gminy , Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski – przewodniczący Łukasz Handke (Tel. 62 735 11 90)
 • Fundacja „Wsparcie”, ul. Klasztorna 11c/10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Prezes Zarządu Krystyna Sikora (Tel. 605 927 444)
 • Schronisko „Caritas” dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kierownik Dorota Dydek Tel. 603 810 180
 • Stowarzyszenie Trzeźwość, ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Przewodnicząca Zarządu Irena Jeziorska Tel. 62 591 77 10

Nadzór nad realizacją działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji ASP. Krzysztof Guździoł. Powiatowym Koordynatorem Procedury „Niebieskiej Karty” jest sierż. Patrycja Strumińska.