Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony ofiar przemocy w rodzinie:

1) Na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego:

 • Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. B. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 592 11 22
 • Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 062 7346209
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1C, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 735 51 52
 • Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 735 09 87
 • Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 73 77 200, 997, 112
 • Fundacja „Wsparcie”, ul. Klasztorna 11c/10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Prezes Zarządu Krystyna Sikora, tel. 605 927 444
 • Schronisko „Caritas” dla kobiet i kobiet z dziećmi, ul. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kierownik Dorota Dydek, tel. 603 810 180
 • Stowarzyszenie Trzeźwość, ul. Wrocławska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Przewodnicząca Zarządu Irena Jeziorska, tel. 62 591 77 10

2) Na terenie gmin wchodzących w obszar powiatu ostrowskiego

Gmina Ostrów Wielkopolski:

 • Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski – Sekretarz Gminy, tel. 062 7344209
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 062 7362846
 • Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , tel. 062 7346209
 • przedstawiciel Służby Zdrowia – Przychodnia TRAUMA w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Lotnicza
 • kurator społeczny Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim

Gmina i Miasto Odolanów:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Gimnazjalna 8c, 63-430 Odolanów, tel. 62 733 37 73
 • Dom Ochrony Życia Poczętego Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, ul. Strzelecka 3, 63-430 Odolanów, tel. 62 594 15 84

Gmina Przygodzice:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wrocławska 50, 63-410 Przygodzice, tel. 62 592 59 87

Gmina Sośnie:

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wielkopolska 41, 63-435 Sośnie, tel. 62 730 78 08

Gmina Nowe Skalmierzyce:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 62 580 40 20
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Podkocka 4a, Nowe Skalmierzyce

Gmina Sieroszewice:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice, tel. 62 73 96 362
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice, tel. 62 73 96 362

Gmina Raszków:

 • MGOPS w Raszkowie, Zespół Interdyscyplinarny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie, z siedzibą w Przybysławicach 43, 63-440 Raszków, tel. 62 734 35 97
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, tel. 62 734 35 97
 • Rodzinny Punkt Konsultacyjny, Przybysławice 42, 63-440 Raszków, tel. 62 734 35 97.