Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

Plik do pobrania: http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2018/000.plan/plan_na_2018.pdf