Ostrów Wielkopolski, dnia 4 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako zamawiający składamy poniższe wyjaśnienia i odpowiadamy na zadane pytania: 

Pytania z dnia 04.10.2019 r.:  

Pytanie nr 1:

Jakie dozowniki na mydło w płynie – wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający posiada dozowniki na mydło w płynie, dolewane do dozowników.

 

Pytanie nr 2:

Czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada dozowników na mydło w pianie.

 

Pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga dostarczania kostek dezynfekująco-zapachowych. Z uwagi na to, że na rynku polskim nie ma kostek o właściwościach dezynfekujących – konieczność posiadania dokumentu dopuszczającego do obrotu środek dezynfekcyjny, prosimy o informację czy kostki ogólnodostępne na rynku, spełnią oczekiwania Zamawiającego? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakiego typu produktu oczekuje Zamawiający?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostek zapachowych do WC ogólnodostępnych na rynku.

 

Pytanie nr 4:

Zamawiający wymaga dostarczenia papieru toaletowego i ręczników papierowych niepylących. W związku z tym, że na rynku polskim nie są standardowo dostępne produkty niepylące, a o niskim stopniu pylności, prosimy o dopuszczenie papieru toaletowego oraz ręczników papierowych o niskim stopniu pylności.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie papieru toaletowego oraz ręczników papierowych – w kolorze białym - o niskim stopniu pylności, ogólnodostępnych na rynku.

                      

Pytanie nr 5:

Jakie dotychczas były stosowane środki do odkamieniania ekspresów do kawy wg wskazań producenta danego urządzenia?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami SIWZ: „….Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na bieżąco urządzenia, maszyny, materiały, środki i inne przedmioty niezbędne do prawidłowego wykonywania zamówienia w tym, m.in.: … ppkt. 16) środki do odkamieniania  ekspresów do kawy (wg wskazań producenta danego urządzenia)”. Zamawiający posiada ekspresy do kawy firmy Philips Saeco.

 

Treść powyższych zmian stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.