Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października  2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku).  

 

I N F O R M A C J A

zgodna z art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

 

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

  1. 883,62 zł

W postępowaniu złożone zostały oferty:

Numer oferty

Wykonawca

Kryterium I
- waga 60%:
Cena brutto oferty Wykonawcy w zł

Kryterium II
– waga 40%:

Kryterium społeczne

Procent obniżenia kwoty na PFRON

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROSNA Sp. z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Widok 2a

1.059.905,28

30,01 % - 40,00 %

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żabia 15

1.114.344,65

40,01 % i więcej

3

KSOMAR sp. z o.o. sp. k.
62-800 Kalisz, ul. Wrzosowa 2a

1.289.628,38

40,01 % i więcej