Ostrów Wielkopolski, dnia 10 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur" (ogłoszenie o zamówieniu nr 604312-N-2019 z dnia 1.10.2019 roku) informuję że zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) tj. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 579. 883,62 zł  brutto.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 3 oferty:

Numer oferty

Nazwa Firmy

Cena

oferty w zł

Procent obniżenia kwoty na PFRON

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROSNA Sp. z o.o.
62-800 Kalisz, ul. Widok 2a

1.059.905,28

30,01 % - 40,00 %

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „CZA-TA” Niciak Spółka Jawna
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żabia 15

1.114.344,65

40,01 % i więcej

3

KSOMAR sp. z o.o. sp. k.
62-800 Kalisz, ul. Wrzosowa 2a

1.289.628,38

40,01 % i więcej