Ostrów Wielkopolski, dnia 18 listopada 2019 r.

PO VII WB 262.18.2019

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usługi w zakresie przewozu oraz przechowywania zwłok i szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych Prokuratur Rejonowych w Kępnie, Krotoszynie i Ostrowie Wielkopolskim ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich położenia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w systemie całodobowym, każdego dnia – z podziałem na zadania.

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisanych – plik do pobrania: opis warunków umowy