Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

Plik do pobrania: www.ostrow.po.gov.pl/ogloszenia/2020/2020.pdf