Ostrów Wielkopolski, dnia  8 stycznia 2020 r.

PO VII WB 262.20.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16).

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz podległych prokuratur rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie, Pleszewie.

Zakres i miejsce wykonania umowy na zasadach szczegółowo opisanych w  zaproszeniu plik do pobrania.

Podkategorie