Ostrów Wielkopolski, dnia 1 października 2019 r.

PO VII WB 261.7.2019

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, REGON: 000569510, zwanym dalej Zamawiającym, ogłasza postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pn.: „Kompleksowe sprzątanie siedzib prokuratur okręgu ostrowskiego oraz terenów przylegających do budynków prokuratur”.

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku

Plik do pobrania: http://www.ostrow.po.gov.pl/przetargi/2018/000.plan/plan_na_2018.pdf