Prokurator Rejonowy w Kępnie zakończył skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko dwóm kobietom wieku 56 lat podejrzanemu między innymi o wyłudzenie z rachunków bankowych pokrzywdzonej jednej ze spółek w powiecie kępińskim środków pieniężnych w wysokości prawie 400.000 zł
W oparciu przeprowadzone czynności dowodowe, ustalono, że w okresie od lutego 2008 r do czerwca 2015 r działające wspólnie i w porozumieniu kobiety, z których jedna pełniła w niej funkcję prokurenta, a druga głównej księgowej dokonywały szeregu pozornych czynności finansowych.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował akt oskarżenia przeciwko 61 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie w dniu 6 czerwca 2020 r. śmierci w czasie sąsiedzkiej kłótni, do której doszło w jednym z bloków przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wlkp.
W oparciu przeprowadzone czynności dowodowe ustalono, że w dniu 6 czerwca 2020 r. około godziny 20.00 pomiędzy wracającym z ogródków działkowych pokrzywdzonym, a oskarżonym zamieszkałym w tej samej klatce wywiązała się kłótnia na tle wyprowadzania psów.

Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował akt oskarżenia przeciwko 58 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego podejrzanemu o dopuszczenie się nadużyć w sporządzaniu list wyborczych w ramach wyborów samorządowych w 2018 r .
W oparciu o poczynione ustalenia, Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w nieustalonym okresie nie później niż do 15 września 2018 r 18-krotnie działając w celu użycia za autentyczny przedłożył Miejskiej Komisji Wyborczej w Jarocinie dokument w postaci listy kandydatów na którym podrobione były podpisy 18 ustalonych osób.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie prowadzi postępowanie przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego podejrzanego o grożenie pozbawieniem życia przy użyciu broni palnej członkom rodziny.
W oparciu o poczynione ustalenia, Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w nocy z 5/6 września 2020 r. w miejscu zamieszkania, po 3 krotnym oddaniu strzałów w powietrze z posiadanego pistoletu marki GLOCK 17., kierował broń w kierunku swojej matki, a także groził słownie jej, swojej żonie oraz dzieciom pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła u nich uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.

Sąd Rejonowy w Jarocinie rozpoznał akt oskarżenia wniesiony przez Prokuratora Rejonowego w Jarocinie przeciwko 57 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego podejrzanemu o znęcanie się nad zwierzętami gospodarskimi.
W oparciu o poczynione ustalenia, w tym uzyskane w toku postępowania opinie weterynaryjne Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. w miejscu swego zamieszkania znęcał się nad bydłem w ten sposób, że nie zapewniał zwierzętom jakichkolwiek warunków utrzymania to jest dostępu do wody i karmy w odpowiedniej ilości, utrzymania w odpowiednich warunkach, a także pomocy lekarsko-weterynaryjnej, w wyniku czego doprowadził do śmierci 24 sztuk bydła.