Prokuratura Rejonowa w Kaliszu umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zgonu nastoletniego mieszkańca Kalisza, do którego doszło, w dniu 18 maja 2020 r. w skateparku w Kaliszu.
W ramach prowadzonego postępowania celem odtworzenia przebiegu zdarzenia wykonano szereg czynności procesowych, w tym między innymi szczegółowo przesłuchano ustalonych świadków, uzyskano opinie biegłych różnych specjalności, w tym specjalistów z zakresu medycyny sądowej, rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych, techniki urządzeń rozrywkowych a także zabezpieczono dokumentację projektową i wykonawczą oraz następczej kontroli technicznej urządzeń skateparku.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo przeciwko członkom grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków, głównie na terenie województwa wielkopolskiego.
W ostatnim okresie na polecenie Prokuratora przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymanych zostało 8 mieszkańców Kalisza i okolic w wieku 37-41 lat.

Wyrokiem z dnia 20 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp II Wydział Karny w całości podzielił zarzuty sformułowane przez Prokuratora Rejonowego w Pleszewie w akcie oskarżenia skierowanym przeciwko 27 letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wlkp.
Prokurator zarzucił mężczyźnie dopuszczenie się łącznie 3 przestępstw polegających na naniesieniu dwukrotnie w okresie pomiędzy wrześniem, a październikiem 2018 r. trwałym środkiem kryjącym na elewacji jednego z lokali gastronomicznych symboli propagujących nazistowski ustrój państwa w postaci swastyki, krzyża celtyckiego, liter SS i napisów Waffen SS, zniszczenia mienia poprzez naniesienie w okresie pomiędzy 21 a 22 sierpnia 2018 analogicznych napisów na elewacji budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. gdzie wartość powstałej szkody ustalona została na kwotę 1143,62 zł, a także uszkodzenia w ten sam sposób w okresie pomiędzy czerwcem a lipcem 2018 r. ekranów amfiteatru oraz dwóch koszy na śmieci w Parku Miejskim w Ostrowie Wlkp. gdzie wartość powstałej szkody ustalona została na kwotę 1518,26 zł.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo przeciwko członkom grupy przestępczej zajmującej się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków, głównie na terenie województwa wielkopolskiego.
W ostatnim okresie na polecenie Prokuratora przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymanych zostało 8 mieszkańców Kalisza i okolic w wieku 37-41 lat.

Prokurator Rejonowy w Kępnie zakończył skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko dwóm kobietom wieku 56 lat podejrzanemu między innymi o wyłudzenie z rachunków bankowych pokrzywdzonej jednej ze spółek w powiecie kępińskim środków pieniężnych w wysokości prawie 400.000 zł
W oparciu przeprowadzone czynności dowodowe, ustalono, że w okresie od lutego 2008 r do czerwca 2015 r działające wspólnie i w porozumieniu kobiety, z których jedna pełniła w niej funkcję prokurenta, a druga głównej księgowej dokonywały szeregu pozornych czynności finansowych.