Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 40-letniego mężczyzny, obywatela Gruzji, któremu w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Prokurator zarzucił niestosowanie się do zasad izolacji domowej i spowodowanie przez powyższe zachowanie realnego zagrożenia epidemiologicznego.
Jak ustalono, mężczyzna od dnia 3 sierpnia 2020 r. – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostrzeszowie miał przebywać na obowiązkowej kwarantannie połączonej z bezwzględnym zakazem opuszczania miejsca kwarantanny- miejsca swojego zamieszkania w Mikstacie.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała akt oskarżenia przeciwko 5 członkom zorganizowanej grupy przestępczej w wieku 29-60 lat-mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy przełamując zabezpieczenia sieci internetowej jednego z banków świadczących usługi bankowości elektronicznej, dokonali w lipcu 2019 r. szeregu nieuprawnionych wypłat środków pieniężnych z kont podmiotów gospodarczych z południowej Wielkopolski jak ustalono w łącznej wysokości ponad 718.000 zł.

Mężczyznom zarzucono również dokonanie w maju 2019 r analogicznego przestępstwa na szkodę osób fizycznych na terenie w województwa mazowieckiego, gdzie wysokość skradzionych z rachunków bankowych środków wyniosła 138.000 zł

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie skierowała do Sądu akt oskarżenia wobec 52-letniego mężczyzny podejrzanego o niestosowanie się do zasad izolacji domowej i spowodowanie przez powyższe zachowanie realnego zagrożenia epidemiologicznego.
Jak ustalono, mężczyzna od dnia 3 kwietnia 2020 r. – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pleszewie miał przebywać na obowiązkowej kwarantannie połączonej z bezwzględnym zakazem opuszczania miejsca kwarantanny- miejsca swojego zamieszkania.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim oświadcza, że podstawą decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie w sprawie podejrzenia popełnienia w marcu 2016 roku czynu polegającego na zaniechaniu niezwłocznego zawiadomienia organów ściągania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego było stwierdzenie, że zachowanie będące przedmiotem zawiadomienia nie było karane w czasie zaistnienia zdarzenia.

Dopiero nowelizacja kodeksu karnego obowiązująca od 13 lipca 2017 roku wprowadziła karalność zachowania polegającego na nie zawiadomieniu organów ściągania o dokonaniu czynu zabronionego o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego, pomimo posiadania wiarygodnej wiadomości.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych w dniu 16 czerwca 2020 r. dwóch mieszkańców Pleszewa w wieku 42 i 49 lat podejrzanych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem.
Jak ustalono, w dniu 16 czerwca 2020 r. na terenie jednego z pustostanów w czasie spotkania towarzyskiego w godzinach wieczornych mężczyźni ci spożywali alkohol, w trakcie którego podjęli jak wynika z treści ich wyjaśnień złożonych w toku przesłuchania przed Prokuratorem decyzje o uśmierceniu jakiegoś zwierzęcia.