Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie narażenia przez 29 – letnią kobietę swojej 3 – letniej córki na niebezpieczeństwo utraty życia.

Akt oskarżenia przeciwko wymienionej został w dniu 14 czerwca 2012r. skierowany do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Oskarżonej zarzucono, że w dniu 5 maja 2012r. w Kaliszu sprawując opiekę nad 3 – letnią córką, naraziła ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia w ten sposób, że zacisnęła na szyi dziecka tasiemkę z tworzywa sztucznego, tzw. „smycz” od telefonu komórkowego, powodując u niej obrażenia ciała w postaci otarć naskórka szyi.


Z dokonanych ustaleń wynika, że w czasie zdarzenia oskarżona znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Po zaciśnięciu „smyczy” wymieniona dobrowolnie odstąpiła od dalszego działania, wezwała pogotowie ratunkowe i zawiadomiła swoją matkę. Dziecko nie wymagało hospitalizacji, a zajęła się nim krewna. Podejrzana, z uwagi na stan w jakim wówczas znajdowała się, została bezpośrednio po zdarzeniu umieszczona w szpitalu.
W wyniku postępowania zainicjowanego przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu doszło do ograniczenia przez miejscowy Sąd Rejonowy władzy rodzicielskiej oskarżonej, połączonego z nadzorem kuratora.
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 160 § 2 kodeksu karnego (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia ) zagrożone karą od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności pozbawienia wolności.