Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku przy pracy, do którego doszło w dniu 19 listopada 2011r.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 51 – letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego, woj. łódzkiego. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 listopada 2011r. w Kaliszu, będąc jako właściciel zakładu budowlanego odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnił związanych z powyższym obowiązków oraz naraził pracownika swojej firmy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. W opisie czynu wskazano, że oskarżony dopuścił pokrzywdzonego do pracy na rusztowaniu rurowym bez właściwej balustrady składającej się z poręczy ochronnych, bez pionów komunikacyjnych oraz bez pomostów roboczych, a ponadto nie wyposażył go w środki ochrony przed upadkiem z wysokości tj. szelki ochronne i kask, w wyniku czego w trakcie wykonywania pomocniczych prac dekarskich spadł on z rusztowania doznając obrażeń czaszkowo – mózgowych, które doprowadziły do jego śmierci. W treści zarzutów zarzucono ponadto oskarżonemu, że wiedząc o odstępstwach od zasad bhp na terenie budowy tolerował je i nie dopełnił obowiązku prawidłowego nadzoru nad pracami, a ponadto nie zawiadomił kierownika budowy o rozpoczęciu prac i powierzył kierowanie zespołem pracowników osobie, która nie posiadała odpowiedniego przeszkolenia.


Z zebranych materiałów wynika, że pokrzywdzony był zatrudniony w firmie oskarżonego od 15 listopada 2011r. na umowę zlecenie. Do jego upadku z rusztowania doszło w czasie podawania przez niego płyty wiórowej innym pracownikom.
Okoliczności zdarzenia były badane również przez Państwową Inspekcję Pracy.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 220 § 1 kodeksu karnego (naruszenie obowiązków bhp) zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności oraz art. 155 kodeksu karnego (nieumyślne spowodowanie śmierci) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.