Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła dochodzenie w sprawie dokonania dodatkowych przekuć do kanałów wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym.
W jego trakcie zarzuty przedstawiono 75 – letniej kobiecie. Wymienionej zarzucono, że w latach 2007 i 2008r. w Ostrowie Wlkp., będąc właścicielką mieszkania w budynku wielorodzinnym, wykonała – bez wymaganego prawem zezwolenia – dwa dodatkowe przekucia w pomieszczeniach kuchni i łazienki do kanałów wentylacyjnych przypisanych innym lokatorom budynku.


Powyższy czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 90 Prawa budowlanego (wykonanie robót budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy) zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.
Zawiadomienie o przestępstwie złożone zostało przez spółdzielnię mieszkaniową zarządzająca budynkiem, w którym mieszkanie posiadała podejrzana. Spółdzielnia zaznaczyła, że wymieniona pomimo wezwania nie usunęła samowolnych przekuć kominowych.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. uznając, iż stopień społecznej szkodliwości wskazanego czynu nie jest znaczny, a jednocześnie uwzględniając „właściwości i warunki osobiste” podejrzanej przekazał do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o warunkowe umorzenie prowadzonego przeciwko wymienionej postepowania, na okres 1 roku próby, przy jednoczesnym zobowiązaniu jej do wpłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 200 zł na cel społeczny.