Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Ostrowie Wlkp. zakończył w dniu 15 marca wydaniem wyroku skazującego postępowanie przeciwko 66 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego, wobec którego Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował akt oskarżenia zarzucając mu że w okresie pomiędzy wrześniem 2017 r. a 25 kwietniem 2018 r. działając ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad posiadanymi przez siebie zwierzętami w postaci sześciu sztuk bydła, oraz czterech sztuk trzody chlewnej,  w ten sposób że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, bez dostępu do pokarmu i wody, a nadto nie utylizował zwłok padniętych zwierząt, w wyniku czego zwierzęta te narażone były bezpośrednio na zakażenie bakteryjne i wirusowe, a także wdychały wywołujące toksyczne działanie na wątrobę gazy gnilne.


Powyższe zachowanie zostało zakwalifikowane w zgodnie z znowelizowanymi i zaostrzającymi zasady odpowiedzialności przepisami ustawy o ochronie zwierząt które weszły w życie w dniu 19 kwietniem 2018 r.
Sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym przedstawionym przez prokuratora podzielił tezy aktu oskarżenia, uznał mężczyznę za winnego zarzucanego mu czynu i skazał go na karę 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności, orzekł także przepadek na rzecz Skarbu Państwa odebranych w chwili zatrzymania w dniu 25 kwietnia 2017 r. zwierząt. Wobec mężczyzny orzeczony został również zakaz  posiadania wszelkich zwierząt przez 7 lat, oraz 10 letni zakaz prowadzenia działalności związanej z hodowlą bydła i trzody chlewnej.
Zgodnie z wnioskiem prokuratora, mężczyzna będzie musiał również wpłacić 3.000 zł tytułem nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt w Ostrowie Wlkp., oraz pokryć koszty sądowe w wysokości 1700 zł, a informacja o treści wyroku podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrowie Wlkp. przez 6 miesięcy,
Wyrok jest nieprawomocny

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                                                                                  
Maciej Meler