Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przełamując zabezpieczenia sieci internetowej jednego z banków świadczących usługi bankowości elektronicznej dokonali nieuprawnionych wypłat z kont podmiotów gospodarczych z południowej Wielkopolski środków pieniężnych w wysokości ponad 718.000 zł.
Jak ustalono w dniu 2 lipca 2019 r. posługując się zduplikowanymi kartami SIM i za pośrednictwem sieci Internet, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez upoważnienia i przełamując zabezpieczenia dokonali kilkunastu transakcji dokonując wypłat na ustalony rachunek bankowy, z którego w tym samym czasie dokonali zapłaty za zamówione dzień wcześniej 14 sztabek złota, które jeszcze tego samego dnia w województwie śląskim odebrali.


Członkowie grupy byli doskonale zorganizowani, posiadali profesjonalny sprzęt komputerowy z mobilnym dostępem do Internetu, sfałszowane dokumenty tożsamości, korzystali z zduplikowanych kart SIM, poruszali się pojazdami z podrobionymi tablicami rejestracyjnymi.
W wyniku podjętych niezwłocznych działań procesowych na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. oraz Wydziału do spraw zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także Komendy Głównej Policji w Warszawie w dniu 17 lipca 2019 r. na terenie kilku miejscowości w kraju zatrzymano 3 osoby w wieku 26-29 lat - mieszkańców województwa mazowieckiego.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, (258 § 1 k.k.)i dopuszczenia się oszustw komputerowych (287§1 k.k.) wobec mienia znacznej wartości (294§1 k.k.) za które czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w przedmiotowej sprawie pozostaje w toku, z uwagi na dobro postępowania brak jest na obecnym etapie możliwości udzielenia bardziej szczegółowych informacji.
Z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Rozpoznając wniosek Prokuratora Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. w dniu 19 lipca 2019 r. i po zapoznaniu się z zgromadzonym materiałem dowodowym zastosował wobec podejrzanych mężczyzn w/w środek na okres 3 miesięcy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler