W dniu 30 października 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie umorzyła ( w zakresie czynu z art.182 §1 k.k.) wobec braku znamion oraz z powodu niewykrycia sprawcy ( w zakresie czynu z art. 28 ust 4 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków) śledztwo w spowodowania zanieczyszczenia w marcu 2019 r. wody poprzez wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych odpadów tłuszczowych i substancji podatnych na pienienie, czego skutkiem było pogorszenie się parametrów wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

 

W toku przeprowadzonej na polecenie Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp. analizy kontrolnej materiałów wszystkich postępowań prowadzonych przez w/w jednostkę prokuratury dotyczących ujawnienia w latach 2018 - 2019 r. zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w Ostrzeszowie zapadłe rozstrzygnięcia uznano za przedwczesne i ustalono konieczność podjęcia umorzonych śledztw i uzupełnienie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego w ramach współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu delegaturą w Kaliszu.

Celem właściwej koncentracji materiału dowodowego w zakresie umożliwiającym dokonanie zbiorczych karnoprawych ocen, umorzone postępowania zostaną podjęte połączone do wspólnego rozpoznania i na dalszy etapie prowadzone będą przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler