Prokuratura Rejonowa w Jarocinie nadzoruje śledztwo przeciwko 52 letniemu mieszkańcowi jednej z podjarocińskich miejscowości podejrzanemu o posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji i materiałów wybuchowych.
Mężczyźnie w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeszukania w miejscu jego zamieszkania zarzucono posiadanie w dniu 1 stycznia 2020 r. bez wymaganego pozwolenia amunicji w ilości 36 sztuk, elementów amunicji w ilości 27 sztuk, pocisków artyleryjskich i karabinowych oraz pojemników z trotylem o łącznej wadze 1 kg.


Przesłuchany w charakterze podejrzanego, mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu.
Prokurator zastosował wobec niego środek w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w wysokości 3.000 zł płatnego na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Jarocinie.
Za posiadanie broni lub amunicji bez wymaganego pozwolenia kodeks karny (art263§2 k.k.) przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat, taka sama kara grozi za posiadanie substancji wybuchowych, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo do życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach ( art. 171 kk).