Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego w dniu 31 stycznia 2020 r. 45- letniego mieszkańca Kalisza, podejrzanego o kierowanie gróźb pozbawienia życia żony i syna.
Jak ustalono, mężczyzna pomimo, że 17 stycznia 2020 r. opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za kierowanie gróźb karalnych oraz spowodowanie uszkodzenia ciała nie zmienił swojego zachowania i znajdując się w stanie nietrzeźwości nachodził pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania oraz pracy, grożąc im pozbawieniem życia i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W oparciu o przesłuchania pokrzywdzonych ustalono, że mężczyzna, kierował wobec nich groźby również w okresie poprzedzającym prawomocne skazanie, a nasilenie agresywnych zachowań nastąpiło po opuszczeniu przez niego zakładu karnego i skutkowało zaistnieniem realnej obawy ich spełnienia.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
Zarzucone podejrzanemu przestępstwo (art. 190§1 kodeksu karnego) zagrożone jest karą od do 2 lat pozbawienia wolności, jednakże biorąc pod uwagę, iż w realiach sprawy zachodziła realna obawa, że może się on dopuścić przestępstwa w postaci zamachu na życie i zdrowie pokrzywdzonych, a stosowane w innych sprawach środki nieizolacyjne okazały się bezskuteczne Prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec obu mężczyzn środka w postaci tymczasowego aresztowania .
Sąd w pełni przychylił się do argumentacji zawartej we wniosku Prokuratura i zastosował wobec 45 latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler