Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie nadzoruje śledztwo przeciwko 54-letniemu mieszkańcowi jednej z podkrotoszyńskiej miejscowości podejrzanemu o kierowanie gróźb karalnych na szkodę trzech różnych osób.
W toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów dotyczących kierowania w okresie pomiędzy 3 stycznia a 28 stycznia 2020 r. gróźb karalnych na szkodę trzech różnych pokrzywdzonych.

Zgromadzony materiał pozwolił ponadto na ustalenie, ze mężczyzna w dniu 28 stycznia 2020 r. w jednym z biur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie groził przebywającym tam kobietom pozbawieniem życia. W chwili czynu miał przy sobie nóż oraz laskę, a także rozpalał świece.
Mając na uwadze znaczne nasilenie agresywnych zachowań i realność popełnienia przez ww. przestępstwa objętego treścią gróźb, a także celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator wniósł o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd Rejonowy w Krotoszynie przychylił się do wniosku prokuratora. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler