Prokuratura Rejonowa w Jarocinie nadzorowała postępowanie przeciwko 32-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o stalking, naruszenie miru domowego, a także zniszczenie mienia.
Mężczyźnie w oparciu o poczynione w sprawie ustalenia przedstawiono łącznie trzy zarzuty.

Pierwszy z nich dotyczył zachowań, do których doszło pomiędzy 1 sierpnia 2018 r. a 16 grudnia 2018 r., gdzie jak ustalono mężczyzna uporczywie nękał pokrzywdzoną poprzez wielokrotne wykonywanie połączeń głosowych i wysyłanie wiadomości tekstowych SMS, w których groził jej pozbawieniem życia i spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nadto poprzez zaczepianie na ulicy, nachodzenie w miejscu zamieszkania, szarpanie jej, przyduszanie i wielokrotne uderzanie i kopanie w drzwi w miejscu jej zamieszkania, co wzbudziło uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia u pokrzywdzonej i istotnie naruszyło jej prywatność, a poprzez sposób wypowiadania gróźb wzbudziło uzasadnione obawy ich spełnienia. Ponadto mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia miru domowego tej samej pokrzywdzonej poprzez wdarcie się do jej mieszkania i pomimo wezwań nie opuszczania go, a także spowodowania uszkodzenia szyb w oknach poprzez dwukrotne rzucenie w nie kamienną kostką, co spowodowało stratę w wysokości 1.000,00 złotych i narażało przebywające tam dwie osoby dorosłe oraz dwoje małoletnich dzieci na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
W toku postępowania na wniosek postępowania stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 16 grudnia 2019 r. i środek ten jest stosowany do chwili obecnej.
Za zarzucane mu czyny mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Aktualnie trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy w niniejszej sprawie.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler