Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła wydaniem postanowienia o jego umorzeniu śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w sierpniu 2019 ciężkich obrażeń ciała u 28 letniego mężczyzny powstałych w wyniku spożycia silnie żrącego płynu używanego między innymi do mycia i dezynfekcji urządzeń ubojowych.

Postępowanie prowadzone było w związku z otrzymaniem w dniu 22 sierpnia 2019 r. informacji o hospitalizacji młodego mężczyzny w związku z spożyciem przez niego z podczas spotkania towarzyskiego na terenie jednej z gmin powiatu krotoszyńskiego płynu stanowiącego mieszaninę kwasów siarkowego, nadoctowego, i azotowego, co skutkowało powstaniem rozległych obrażeń ciała w postaci ciężkiego chemicznego poparzenia dróg oddechowych połączonych z perforacją organów wewnętrznych.

Przeprowadzone na polecenie Prokuratora badanie fizykochemiczne zabezpieczonej na miejscu zdarzenia butelki z przeźroczystym płynem znajdującym się w plastikowej butelce po wodzie mineralnej wykazało, zgodność składu z popularnym i powszechnie używanym w okolicznych gospodarstwach rolnych do mycia bloków silników bądź innych urządzeń rolniczych środkiem.

W toku postępowania zgromadzono dalszy obszerny materiał dowodowy, w tym między innymi szczegółowo przesłuchano zarówno samego pokrzywdzonego (który zmarł w dniu 17 lutego 2020 r.) jak również pozostałych dwóch mężczyzn, którzy przebywali razem z w/w bezpośrednio przed zdarzeniem i potwierdzili zażywanie przez pokrzywdzonego nowych substancji psychoaktywnych- tzw. „dopalaczy”.

W sprawie uzyskano opinie biegłych z zakresu badań fizykochemicznych potwierdzających powyższą okolicznosć, a także zabezpieczono i podano szczegółowej analizie zapis rozmowy pokrzywdzonego z operatorem numeru alarmowego pogotowia ratunkowego.

Poczynione ustalenia, wobec wyczerpania dalszych możliwości dowodowych i wykrywczych w zakresie faktycznych okoliczności, spożycia silnie żrącego płynu, skutkowały umorzeniem śledztwa wobec braku danych dostatecznie potwierdzających jego popełnienie.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler