Prokuratura Rejonowa w Pleszewie skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych w dniu 16 czerwca 2020 r. dwóch mieszkańców Pleszewa w wieku 42 i 49 lat podejrzanych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem.
Jak ustalono, w dniu 16 czerwca 2020 r. na terenie jednego z pustostanów w czasie spotkania towarzyskiego w godzinach wieczornych mężczyźni ci spożywali alkohol, w trakcie którego podjęli jak wynika z treści ich wyjaśnień złożonych w toku przesłuchania przed Prokuratorem decyzje o uśmierceniu jakiegoś zwierzęcia.


W oparciu o poczynione ustalenia Prokurator zarzucił mężczyznom, że działając ze szczególnym okrucieństwem zadając uderzenie z dużą siłą oraz agresją cegłami oraz szpadlem uderzali w okolice głowy uwiązanego na łańcuchu psa wabiącego się „Bąbel” co doprowadziło powstania u niego szeregu poważnych obrażeń ciała w tym szczególności głowy i szczeki oraz skutkowało pomimo wdrożenia pomocy weterynaryjnej koniecznością jego uśpienia.
W wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy pleszewskiej policji wezwanych przez właścicielkę psa jeden z mężczyzn został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu ( badanie alkomatem wykazało 2,92 promila alkoholu w wydychanym powietrzu) drugi z mężczyzn został zatrzymany we wczesnych godzinach rannych (badanie alkomatem wykazało 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu)
Zarzucany podejrzanym czyn zgodnie z uregulowaniami ustawy o ochronie zwierząt zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz mając na względzie surową karę grożącą podejrzanym jak i możliwość bezprawnego wpływania na bieg postępowania Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratora został wyznaczony na dzień 19 czerwca 2020 na godzinę 12.00

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler