Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim oświadcza, że podstawą decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie w sprawie podejrzenia popełnienia w marcu 2016 roku czynu polegającego na zaniechaniu niezwłocznego zawiadomienia organów ściągania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego było stwierdzenie, że zachowanie będące przedmiotem zawiadomienia nie było karane w czasie zaistnienia zdarzenia.

Dopiero nowelizacja kodeksu karnego obowiązująca od 13 lipca 2017 roku wprowadziła karalność zachowania polegającego na nie zawiadomieniu organów ściągania o dokonaniu czynu zabronionego o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego, pomimo posiadania wiarygodnej wiadomości.

Podjęte przez prokuraturę czynności wykazały, że zdarzenie objęte zawiadomieniem jednego z biur poselskich, miało miejsce w marcu 2016 roku, a wiec gdy brak powiadomienia o tego rodzaju przestępstwie nie był karany.

Z uwagi na to, że czyn objęty zawiadomieniem nie stanowił przestępstwa w czasie zaistnienia zdarzenia odmówiono wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler