Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 40-letniego mężczyzny, obywatela Gruzji, któremu w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Prokurator zarzucił niestosowanie się do zasad izolacji domowej i spowodowanie przez powyższe zachowanie realnego zagrożenia epidemiologicznego.
Jak ustalono, mężczyzna od dnia 3 sierpnia 2020 r. – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostrzeszowie miał przebywać na obowiązkowej kwarantannie połączonej z bezwzględnym zakazem opuszczania miejsca kwarantanny- miejsca swojego zamieszkania w Mikstacie.

Kolejna decyzja w przedmiotowym zakresie wydana została przez inspekcję sanitarną w dniu 13 sierpnia 2020 r. w związku z uzyskanym pozytywnym wynikiem badania w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2 Zgodnie z tą decyzją mężczyzna objęty został przymusową izolacją w miejscu zamieszkania .
Na podstawie poczynionych ustaleń Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut, że w okresie pomiędzy dniem 3 sierpnia a 21 sierpnia 2020 r. działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, powodując zagrożenie epidemiologiczne w związku z szerzeniem się choroby zakaźnej Covid-19 w ten sposób, że pomimo potwierdzonego zakażenia tą chorobą nie stosował się do pozostania w izolacji domowej wielokrotnie wychodząc do sklepów spożywczych gdzie dokonywał zakupów oraz na rynek gdzie uczestniczył w spotkaniach towarzyskich.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył również wyjaśnienia w których bagatelizował stworzone przez siebie zagrożenie.
Zarzucany podejrzanemu czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. Rozpoznanie przez Sad Rejonowy w Ostrzeszowie wniosku Prokuratora z zastosowaniem rygorów sanitarnych w formie wideokonferencji planowane jest na dzień 24 sierpnia 2020 r. godzina 12.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler