Sąd Rejonowy w Jarocinie rozpoznał akt oskarżenia wniesiony przez Prokuratora Rejonowego w Jarocinie przeciwko 57 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego podejrzanemu o znęcanie się nad zwierzętami gospodarskimi.
W oparciu o poczynione ustalenia, w tym uzyskane w toku postępowania opinie weterynaryjne Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. w miejscu swego zamieszkania znęcał się nad bydłem w ten sposób, że nie zapewniał zwierzętom jakichkolwiek warunków utrzymania to jest dostępu do wody i karmy w odpowiedniej ilości, utrzymania w odpowiednich warunkach, a także pomocy lekarsko-weterynaryjnej, w wyniku czego doprowadził do śmierci 24 sztuk bydła.


Sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez Prokuratora na podstawie art. 35 ust 1 a ustawy o ochronie zwierząt podzielił tezy aktu oskarżenia, uznał mężczyznę za winnego i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat tytułem próby, oddając go jednocześnie pod dozór kuratora sądowego, a także zobowiązał do powstrzymania się od nadużywania alkoholu, obciążając go kosztami postępowania.
Wydane przez Sąd orzeczenie jest prawomocne.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler