Prokurator Rejonowy w Krotoszynie prowadzi postępowanie przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego podejrzanego o grożenie pozbawieniem życia przy użyciu broni palnej członkom rodziny.
W oparciu o poczynione ustalenia, Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w nocy z 5/6 września 2020 r. w miejscu zamieszkania, po 3 krotnym oddaniu strzałów w powietrze z posiadanego pistoletu marki GLOCK 17., kierował broń w kierunku swojej matki, a także groził słownie jej, swojej żonie oraz dzieciom pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła u nich uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.


W toku postępowanie, zabezpieczono u mężczyzny posiadaną legalnie broń palną w postaci pistoletu GLOCK 17 na amunicję ostrą i zainicjowano postępowanie w sprawie odebrania uprawnień na jej posiadanie.
Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego polegającego na stawiennictwie 2 razy w tygodniu w dni wyznaczone przez organy policji, połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 5 m, kontaktowania się z nimi w jakikolwiek sposób w tym w szczególności za pośrednictwem środków przekazu informacji w tym w szczególności telefonicznie i za pośrednictwem internetu. W ramach orzeczonego środka Prokurator nakazał podejrzanemu powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, a także opuszczenie miejsca wspólnego zamieszkania, orzekł ponadto poręczenie majątkowe w wysokości 7.000 zł
Zarzucane podejrzanemu czyny kierowania gróźb karalnych zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie pozostaje w toku.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler