Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował akt oskarżenia przeciwko 61 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie w dniu 6 czerwca 2020 r. śmierci w czasie sąsiedzkiej kłótni, do której doszło w jednym z bloków przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wlkp.
W oparciu przeprowadzone czynności dowodowe ustalono, że w dniu 6 czerwca 2020 r. około godziny 20.00 pomiędzy wracającym z ogródków działkowych pokrzywdzonym, a oskarżonym zamieszkałym w tej samej klatce wywiązała się kłótnia na tle wyprowadzania psów.

W momencie eskalacji kłótni oskarżony kilkukrotnie szarpnął pokrzywdzonego ściągając go na półpiętro, gdzie zadawał mu uderzenia w kierunku głowy doprowadzając do jego przewrócenia i utraty świadomości zadając mu przy tym kopnięcia, które skutkowały obrażeń twarzoczaszki i czaszki naruszających narządy czynności ciała na okres poniżej 7 dni.
W oparciu o analizę zabezpieczonego przez Prokuratora zapisu ponad 4 minutowego nagrania rejestratora wezwanego przez inne osoby pogotowia ratunkowego, oskarżony nie wykonywał następnie poleceń dyspozytora pogotowia dotyczących ułożenia nieprzytomnego pokrzywdzonego w bezpiecznej pozycji, odpychał inne próbujące udzielić pierwszej pomocy osoby i samodzielnie podejmował niezgodne z procedurami medycznymi czynności reanimacyjne.
Przeprowadzona w toku postępowania na polecenie Prokuratora opinia biegłych z zakresu medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wykazała, że działania oskarżonego pozostawały w związku przyczynowo-skutkowym z zgonem pokrzywdzonego.
Jak ustalono w chwili zdarzenia oskarżony 61 latek był nietrzeźwy mając 1,62 promila alkoholu etylowego we krwi
Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci oraz obrażeń ciała, potwierdził, że spożywał w dniu zdarzenia alkohol, nie potrafił wyjaśnić racjonalnie swojego zachowania.
Wraz z aktem oskarżenia Prokurator skierował wniosek o wydanie wyroku bez wyznaczania rozprawy. W przypadku jego uwzględnienia przez Sąd mężczyźnie wymierzona zostanie kara 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, w czasie którego oddany będzie pod dozór kuratora sądowego, orzeczona ma zostać grzywna w wysokości 20.000 zł , nawiązka w wysokości 5.000 zł oraz obciążony będzie kosztami postępowania.
Na wniosek Prokuratora względem mężczyzny stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy w przedmiotowej sprawie

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler