Prokurator Rejonowy w Kępnie zakończył skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko dwóm kobietom wieku 56 lat podejrzanemu między innymi o wyłudzenie z rachunków bankowych pokrzywdzonej jednej ze spółek w powiecie kępińskim środków pieniężnych w wysokości prawie 400.000 zł
W oparciu przeprowadzone czynności dowodowe, ustalono, że w okresie od lutego 2008 r do czerwca 2015 r działające wspólnie i w porozumieniu kobiety, z których jedna pełniła w niej funkcję prokurenta, a druga głównej księgowej dokonywały szeregu pozornych czynności finansowych.

Całość ujawnionego zachowania podejrzanych odbywała się w ten sposób, że oskarżona pełniąca ówcześnie funkcję prokurenta i posiadająca uprawnienie do pobierania środków z rachunku bankowego spółki dokonywała nie przekraczającej kwoty 10.000 zł przelewów na inne rachunki, a druga pełniąca funkcje księgowej upoważnionej do księgowania i rozliczania poszczególnych transakcji wprowadzała właścicieli spółki w błąd w ten sposób, że tworzyła nierzetelne dokumenty KP i KW, a także dokonywała niezgodnych z rzeczywistością zapisów w dokumentacji księgowej.
W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który podany został badaniu przez biegłych z zakresu księgowości jak również z zakresu grafologii, poczynione w oparciu o powyższe ustalenia pozwoliły na przedstawienie obu podejrzanym zarzutów oszustwa wobec mienia znacznej wartości, kradzieży środków pieniężnych oraz naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości.
Za zarzucane przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.
Decyzją Prokuratora, dokonano zabezpieczenia majątkowego w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomościach u obu oskarżonych w wysokości kolejno 267.859 zł i 260.992 zł
Trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy w przedmiotowej sprawie

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler