Wyrokiem z dnia 20 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp II Wydział Karny w całości podzielił zarzuty sformułowane przez Prokuratora Rejonowego w Pleszewie w akcie oskarżenia skierowanym przeciwko 27 letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wlkp.
Prokurator zarzucił mężczyźnie dopuszczenie się łącznie 3 przestępstw polegających na naniesieniu dwukrotnie w okresie pomiędzy wrześniem, a październikiem 2018 r. trwałym środkiem kryjącym na elewacji jednego z lokali gastronomicznych symboli propagujących nazistowski ustrój państwa w postaci swastyki, krzyża celtyckiego, liter SS i napisów Waffen SS, zniszczenia mienia poprzez naniesienie w okresie pomiędzy 21 a 22 sierpnia 2018 analogicznych napisów na elewacji budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. gdzie wartość powstałej szkody ustalona została na kwotę 1143,62 zł, a także uszkodzenia w ten sam sposób w okresie pomiędzy czerwcem a lipcem 2018 r. ekranów amfiteatru oraz dwóch koszy na śmieci w Parku Miejskim w Ostrowie Wlkp. gdzie wartość powstałej szkody ustalona została na kwotę 1518,26 zł.


Po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez Prokuratora materiałem dowodowym Sąd uznał mężczyznę za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na okres 2 lat próby, oddając go w tym okresie pod dozór kuratora sądowego. Mężczyzna został również zobowiązany do naprawienia szkody jak również będzie musiał pokryć koszty postępowania.
Orzeczenie jest nieprawomocne przysługuje od niego apelacja.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler