Prokuratura Rejonowa w Kaliszu umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zgonu nastoletniego mieszkańca Kalisza, do którego doszło, w dniu 18 maja 2020 r. w skateparku w Kaliszu.
W ramach prowadzonego postępowania celem odtworzenia przebiegu zdarzenia wykonano szereg czynności procesowych, w tym między innymi szczegółowo przesłuchano ustalonych świadków, uzyskano opinie biegłych różnych specjalności, w tym specjalistów z zakresu medycyny sądowej, rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych, techniki urządzeń rozrywkowych a także zabezpieczono dokumentację projektową i wykonawczą oraz następczej kontroli technicznej urządzeń skateparku.


W oparciu o powyższe ustalono, iż wykonujący na rowerze MTB na urządzeniach skateparku ewolucje nastolatek, który nie był zabezpieczony kaskiem ochronnym, nieszczęśliwie upadł na betonowe podłoże doznając obrażeń ciała, które pomimo udzielonej szpitalnej pomocy medycznej doprowadziły do jego zgonu.
Uzyskana opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych pozwoliła przy tym na ustalenie, że rower był sprawny i jego stan techniczny nie pozostawał w związku przyczynowo skutkowym z zaistnieniem przedmiotowego wypadku.
Biegły z zakresu rzeczoznawstwa technicznych urządzeń rozrywkowych w wydanej opinii wskazał, że skatepark jak i znajdujące się na nim przeszkody przystosowane zostały do wykonywania trików, grindów oraz slajdów przy pomocy rolek, deskorolek i rowerów BMX zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną zgodną z normą PN EN 14974.
W świetle poczynionych ustaleń wskazujących, że do zdarzenia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku postępowanie wobec braku znamion czynu zabronionego zostało umorzone.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler