Prokuratura Rejonowa w Kaliszu kontynuuje śledztwo przeciwko 42 letniemu mieszkańcowi Kaliszu podejrzanemu o spowodowanie w dniu 1 stycznia 2021 r. wypadku komunikacyjnego, wskutek którego śmierć poniósł 14 letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, a inne osoby doznały poważnych obrażeń ciała.
Od momentu zatrzymania na wniosek Prokuratora wobec mężczyzny stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który aktualnie został przedłużony o kolejne 2 miesiące.


W ramach prowadzonego śledztwa Prokurator uzyskał szereg zleconych opinii biegłych różnych specjalności, w tym opinie z badania pobranych bezpośrednio po zdarzeniu próbek krwi na zawartość alkoholu oraz substancji psychotropowych i odurzających.
W oparciu o przeprowadzone fizykochemiczne badania próbek krwi podejrzanego biegli z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ustalili wysokość stężenia alkoholu na 1, 26 mg/l alkoholu (ponad 2,5 promila ), a także stwierdzili obecność substancji psychotropowej w postaci kokainy w ilości wskazującej w opinii biegłych na możliwe oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy jak alkohol w stężeniu powyżej 0,5 promila.
W ramach zleconych przez Prokuratora czynności biegli dokonali również odczytu zapisów zabezpieczonego w pojeździe podejrzanego rejestratora parametrów jazdy, ( prędkości, położenia kierownicy, położenia pedału gazu, pedału hamulca zasadniczego, układu ABS) w odstępie 5 sekund poprzedzających kontakt z przeszkodą w oparciu, o które dane ustalili, że w prędkość ta wynosiła 163 km/h i w chwili zderzenia wyniosła 76 km/h.
Na poczet wykonania grożącej podejrzanemu nawiązki na rzecz pokrzywdzonych, świadczenia pieniężnego a także kosztów postępowania Prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w postaci hipoteki przymusowej do kwoty 250.000 zł na nieruchomości stanowiącej współwłasność podejrzanego.
Aktualnie wykonywane są końcowe czynności w sprawie.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler