Prokuratura Rejonowa w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 22 letniemu mieszkańcowi powiatu konińskiego podejrzanemu o usiłowanie nawiązania z pośrednictwem sieci internetowej kontaktu z osobą małoletnią w celu obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym oraz prezentowania jej treści pornograficznych.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w okresie pomiędzy dniem 20 lutego 2021 roku, a dniem 15 maja 2021 roku nieudolnie usiłował za pomocą komunikatora internetowego nawiązać kontakt z osobą podająca się za małoletnią Tosię lat 11 w celu złożenia jej propozycji obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym, a także prezentował w/w osobie poprzez przesłanie filmu również za pomogą komunikatora Gadu Gadu o treści pornograficznej, przy czym czynu swego faktycznie nie mógł zrealizować z uwagi na nie istnienie podmiotu przestępstwa.


Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
W polskim prawie karnym nieudolność usiłowania ma miejsce wówczas, gdy dokonanie przestępstwa od samego początku jest obiektywnie niemożliwe, natomiast sprawca sobie tego nie uświadamia.
Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.
Po zapoznaniu się z argumentacją oraz materiałem dowodowym przedstawionym przez Prokuratora Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

PROKURATOR
PROKURATURY OKRĘGOWEJ
Maciej Meler