Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. umorzył śledztwo w sprawie narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci 59 letniego mieszkańca Ostrowa Wlkp. w dniu 7 czerwca 2017 r. przez dyspozytora Ratownictwa Medycznego w Kaliszu oraz załogę pogotowia ratunkowego w Ostrowie Wlkp. wobec stwierdzenia, że czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego.
W toku przeprowadzonego postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy w tym przeprowadzono przesłuchania szeregu świadków w osobach pracowników numeru alarmowego ratownictwa medycznego, pracowników pogotowia ratunkowego, a także funkcjonariuszy policji wykonujących czynności służbowe w związku ze zdarzeniem objętym postępowaniem.


Ponadto decyzją Prokuratora w toku postępowania zabezpieczono dokumentację pracowniczą, uzyskano opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz kompleksową opinię biegłego z zakresu medycyny ratunkowej i zdrowia publicznego.
W oparciu o powyższy materiał dowodowy biegli wskazali, że zgon pokrzywdzonego nastąpił w trybie nagłym, a czas zadysponowania karetki przez dyspozytora w odstępie 11 sekund i okres związany z jej przejazdem w okresie pomiędzy godziną 15:01a godziną 15:08 nie pozostawał w związku przyczynowo-skutkowym z zgonem pokrzywdzonego.
Ponadto powołany w sprawie biegły wskazał, faktyczne działania zawodowe podjęte przez dyspozytora mieściły się ramach zakreślonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler