Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie z urzędu wszczęła śledztwa w sprawie narażenia w dniu 28 września 2018 r. na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 6 miesięcznego niemowlęcia płci męskiej przez personel medyczny izby przyjęć SPZOZ w Krotoszynie.
Celem weryfikacji doniesień medialnych dotyczących odmowy hospitalizacji dziecka co do którego istniało uzasadnione podejrzenie połknięcia ciała obcego w postaci agrafki, jeszcze w dniu 29 września 2018 r. Prokurator  zlecił funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie zabezpieczenie dokumentacji medycznej dotyczącej udzielonych świadczeń medycznych z placówek, do których udali się rodzice dziecka w dniu 28 września 2018 r., a także przesłuchanie rodziców dziecka oraz zabezpieczenie zapisów monitoringu SOR SPZOZ w Krotoszynie.


Postępowanie prowadzone jest w sprawie, na aktualnym etapie zachodzi konieczność procesowej weryfikacji okoliczności związanych z prawidłowością zastosowanych procedur medycznych, przesłuchanie niezbędnych świadków a na dalszym etapie uzyskanie opinii biegłych.
Decyzją Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp. postępowanie będzie kontynuowane przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler