Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 34 letniemu mieszkańcowi Kalisza podejrzanemu min o wytwarzanie znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych tzw. ”dopalaczy”.
Na podstawie dokonanych ustaleń Prokurator zarzucił mężczyźnie wytworzenie w okresie poprzedzającym zatrzymanie zawierającej metaamfetaminę substancji psychoaktywnej w łącznej ilości 3,87 kg brutto, oraz posiadanie nieznacznych ilości substancji psychotropowej  - extasy.


Przeprowadzone postępowanie pozwoliło również na zgromadzenie materiału dowodowego w oparciu, o który przedstawione został zarzut celowego uszkodzenia w dniu 9 lipca 2018 r. na terenie Kalisza  dziewięciu samochodów osobowych , w których łączna wartość uszkodzonego mienia na szkodę różnych pokrzywdzonych w postaci urwanych lusterek i wybitych szyb wyniosła 2800 zł.
Ponadto mężczyźnie zarzucono, iż w 26 lipca 2018 r. umyślnie dokonał uszkodzenia ekranu telewizora oraz kaloryfera poprzez wyrwanie go ze ściany, a ponadto dopuścił się celowego zniszczenia ścian oraz elementów umeblowania, czym działał na szkodę ustalonej pokrzywdzonej, powodując powstanie strat o łącznej wartości 3.200 zł., a następnie w dniu 26 lipca 2018 r. groził jej pozbawieniem życia, przy czym wypowiadane groźby wzbudziły u pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.
Zgodnie z znowelizowanymi przepisami podejrzanemu grozi łącznie orzekana kara grzywny i kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Sąd podzielił argumentacje Prokuratora i uwzględnił wniosek w całości.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler