Wyrokiem z dnia 17 lipca 2019 r Sąd Okręgowy III Wydział Karny w Kaliszu Odwoławczy rozpoznał apelację sporządzony przez Prokuratora Rejonowego w Kaliszu, uwzględnił ją nakładając na skazanych wnioskowany obowiązek informowania kuratora sądowego o przebiegu próby i w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu dnia 10 grudnia 2018 r.

Prokurator zarzucił 3 skazanym ówczesnym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, że przesłuchiwani w charakterze świadków w latach 2015-2016 r. będąc uprzedzonymi o odpowiedzialności karnej grożącej za mówienie nieprawdy lub zatajenie prawdy, kolejno przed Prokuratorem oraz Sądem złożyli mające służyć za dowód zeznania podając nieprawdę co do okoliczności przebiegu interwencji służbowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. w tym, że zatrzymany miał zdjęte kajdanki, machał rękoma i nogami, używał słów wulgarnych, a także kopnął podejmującego interwencję, co miało doprowadzić do zgodnego z prawem użycia pałki służbowej przez jednego z ustalonych funkcjonariuszy policji czym utrudnili prowadzone przez Prokuratora i Sąd postępowanie.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 39 letniemu mieszkańcowi Kalisza, podejrzanemu o to że w okresie pomiędzy dniem 12 a 26 kwietnia 2019 r, w Kaliszu będąc pod wpływem alkoholu wielokrotnie groził słownie pokrzywdzonej pozbawieniem życia, a także nękał ją uporczywie w ten sposób, że nachodził ją w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy, dzwonił dzwonkiem do drzwi mieszkania o różnych porach dnia i nocy, nocował pod drzwiami jej mieszkania, nawiązywał liczne połączenia dzwoniąc i wysyłając wiadomości pod jej numer telefonu, wielokrotnie używał wobec niej słów wulgarnych i poniżających powszechnie uważanych za obraźliwe, czym wzbudził u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność.

Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Ostrowie Wlkp. zakończył w dniu 15 marca wydaniem wyroku skazującego postępowanie przeciwko 66 letniemu mieszkańcowi powiatu ostrowskiego, wobec którego Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skierował akt oskarżenia zarzucając mu że w okresie pomiędzy wrześniem 2017 r. a 25 kwietniem 2018 r. działając ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad posiadanymi przez siebie zwierzętami w postaci sześciu sztuk bydła, oraz czterech sztuk trzody chlewnej,  w ten sposób że utrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, bez dostępu do pokarmu i wody, a nadto nie utylizował zwłok padniętych zwierząt, w wyniku czego zwierzęta te narażone były bezpośrednio na zakażenie bakteryjne i wirusowe, a także wdychały wywołujące toksyczne działanie na wątrobę gazy gnilne.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 40 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, podejrzanemu o posiadanie na twardym dysku swojego komputera w celu rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich w postaci co najmniej 207 zdjęć i 43 filmów w/w kategorii.
Zatrzymany na polecenie Prokuratora mężczyzna zastał przesłuchany w charakterze podejrzanego i przyznał się do przedstawionych mu zarzutów.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nadzoruje prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Policji w Poznaniu postępowanie przeciwko funkcjonariuszowi Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
W dniu 14 listopada 2018 r. zatrzymano 36 letniego mężczyznę, któremu Prokurator przedstawił zarzuty dotyczące powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych oraz oszustwo.