Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował akt oskarżenia przeciwko 58 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego podejrzanemu o dopuszczenie się nadużyć w sporządzaniu list wyborczych w ramach wyborów samorządowych w 2018 r .
W oparciu o poczynione ustalenia, Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w nieustalonym okresie nie później niż do 15 września 2018 r 18-krotnie działając w celu użycia za autentyczny przedłożył Miejskiej Komisji Wyborczej w Jarocinie dokument w postaci listy kandydatów na którym podrobione były podpisy 18 ustalonych osób.

Sąd Rejonowy w Jarocinie rozpoznał akt oskarżenia wniesiony przez Prokuratora Rejonowego w Jarocinie przeciwko 57 letniemu mieszkańcowi powiatu jarocińskiego podejrzanemu o znęcanie się nad zwierzętami gospodarskimi.
W oparciu o poczynione ustalenia, w tym uzyskane w toku postępowania opinie weterynaryjne Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. w miejscu swego zamieszkania znęcał się nad bydłem w ten sposób, że nie zapewniał zwierzętom jakichkolwiek warunków utrzymania to jest dostępu do wody i karmy w odpowiedniej ilości, utrzymania w odpowiednich warunkach, a także pomocy lekarsko-weterynaryjnej, w wyniku czego doprowadził do śmierci 24 sztuk bydła.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała akt oskarżenia przeciwko 5 członkom zorganizowanej grupy przestępczej w wieku 29-60 lat-mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy przełamując zabezpieczenia sieci internetowej jednego z banków świadczących usługi bankowości elektronicznej, dokonali w lipcu 2019 r. szeregu nieuprawnionych wypłat środków pieniężnych z kont podmiotów gospodarczych z południowej Wielkopolski jak ustalono w łącznej wysokości ponad 718.000 zł.

Mężczyznom zarzucono również dokonanie w maju 2019 r analogicznego przestępstwa na szkodę osób fizycznych na terenie w województwa mazowieckiego, gdzie wysokość skradzionych z rachunków bankowych środków wyniosła 138.000 zł

Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 40-letniego mężczyzny, obywatela Gruzji, któremu w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Prokurator zarzucił niestosowanie się do zasad izolacji domowej i spowodowanie przez powyższe zachowanie realnego zagrożenia epidemiologicznego.
Jak ustalono, mężczyzna od dnia 3 sierpnia 2020 r. – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostrzeszowie miał przebywać na obowiązkowej kwarantannie połączonej z bezwzględnym zakazem opuszczania miejsca kwarantanny- miejsca swojego zamieszkania w Mikstacie.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim oświadcza, że podstawą decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Pleszewie w sprawie podejrzenia popełnienia w marcu 2016 roku czynu polegającego na zaniechaniu niezwłocznego zawiadomienia organów ściągania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego było stwierdzenie, że zachowanie będące przedmiotem zawiadomienia nie było karane w czasie zaistnienia zdarzenia.

Dopiero nowelizacja kodeksu karnego obowiązująca od 13 lipca 2017 roku wprowadziła karalność zachowania polegającego na nie zawiadomieniu organów ściągania o dokonaniu czynu zabronionego o charakterze seksualnym na szkodę małoletniego, pomimo posiadania wiarygodnej wiadomości.