Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo przeciwko 37 letniemu mieszkańcowi Krotoszyna, który podejrzany jest o skierowanie do 3 placówek medycznych nieprawdziwych wiadomości o podłożeniu w nich ładunków wybuchowych, a także o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia w wyniku wspólnych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 45 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych, sfałszowanie orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu oraz wyłudzenie pieniędzy w kwocie 32.910,00 zł.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie nadzorowała postępowanie przeciwko 32-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o stalking, naruszenie miru domowego, a także zniszczenie mienia.
Mężczyźnie w oparciu o poczynione w sprawie ustalenia przedstawiono łącznie trzy zarzuty.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu postępowanie przeciwko 34 letniemu mężczyźnie i 33 letniej kobiecie w związku wypadkiem z udziałem małoletniego dziecka, do którego doszło latem ubiegłego roku w jednym z kaliskich parków rozrywki.

W toku przeprowadzonego przez Prokuratora postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym między innymi zabezpieczono monitoring z daty zdarzenia, przeprowadzono przesłuchania świadków, a także uzyskano szczegółowe opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie nadzoruje śledztwo przeciwko 54-letniemu mieszkańcowi jednej z podkrotoszyńskiej miejscowości podejrzanemu o kierowanie gróźb karalnych na szkodę trzech różnych osób.
W toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów dotyczących kierowania w okresie pomiędzy 3 stycznia a 28 stycznia 2020 r. gróźb karalnych na szkodę trzech różnych pokrzywdzonych.