Prokuratura Rejonowa w Pleszewie skierowała do Sądu akt oskarżenia wobec 52-letniego mężczyzny podejrzanego o niestosowanie się do zasad izolacji domowej i spowodowanie przez powyższe zachowanie realnego zagrożenia epidemiologicznego.
Jak ustalono, mężczyzna od dnia 3 kwietnia 2020 r. – zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pleszewie miał przebywać na obowiązkowej kwarantannie połączonej z bezwzględnym zakazem opuszczania miejsca kwarantanny- miejsca swojego zamieszkania.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanych w dniu 16 czerwca 2020 r. dwóch mieszkańców Pleszewa w wieku 42 i 49 lat podejrzanych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem.
Jak ustalono, w dniu 16 czerwca 2020 r. na terenie jednego z pustostanów w czasie spotkania towarzyskiego w godzinach wieczornych mężczyźni ci spożywali alkohol, w trakcie którego podjęli jak wynika z treści ich wyjaśnień złożonych w toku przesłuchania przed Prokuratorem decyzje o uśmierceniu jakiegoś zwierzęcia.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła wydaniem postanowienia o jego umorzeniu śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w sierpniu 2019 ciężkich obrażeń ciała u 28 letniego mężczyzny powstałych w wyniku spożycia silnie żrącego płynu używanego między innymi do mycia i dezynfekcji urządzeń ubojowych.

Postępowanie prowadzone było w związku z otrzymaniem w dniu 22 sierpnia 2019 r. informacji o hospitalizacji młodego mężczyzny w związku z spożyciem przez niego z podczas spotkania towarzyskiego na terenie jednej z gmin powiatu krotoszyńskiego płynu stanowiącego mieszaninę kwasów siarkowego, nadoctowego, i azotowego, co skutkowało powstaniem rozległych obrażeń ciała w postaci ciężkiego chemicznego poparzenia dróg oddechowych połączonych z perforacją organów wewnętrznych.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie prowadzi śledztwo przeciwko 30 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, który podejrzany jest o nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste i wytworzenie prawie 350 gramów marihuany.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w okresie od listopada 2019 r. do 12 marca 2020 r. w przystosowanych specjalnie pomieszczeniach na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz przy użyciu posiadanych i przystosowanych do niedozwolonego wytwarzania naczyń i przyrządów w postaci lamp grzewczych, wentylatorów, namiotu termicznego wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał konopie inne niż włókniste, które po zebraniu ususzył wytwarzając nie mniej niż 346 gram brutto środka odurzającego w postaci marihuany.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 25 letniemu mężczyźnie oraz jego 46 letniej matce podejrzanym o dokonanie w grudniu ubiegłego roku rozboju jednym z lokali mieszkalnych na terenie Krotoszyna.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił podejrzanym, że w dniu 11 grudnia 2019 r. w godzinach nocnych działając wspólnie i w porozumieniu wdarli się do mieszkania pokrzywdzonej, a następnie dokonali rozboju w ten sposób, że po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności używając przemocy w postaci przytrzymywania rąk i zatykania ręką ust pokrzywdzonej grozili jej pozbawieniem życia po czym zabrali wydaną przez nią kartę płatniczą jednego z banków oraz telefon komórkowy wartości 300 zł.