Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi śledztwo przeciwko 40-letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego podejrzanemu o usiłowanie dokonania napadu na jedną z placówek bankowych.
W oparciu o poczynione ustalenia prokurator zarzucił mu, że w dniu 19 sierpnia 2019 r. około godziny 1530 w jednej z placówek bankowych w Ostrowie Wielkopolskim usiłował dokonać kradzieży pieniędzy w ten sposób, że po wejściu na teren placówki bankowej i krzycząc „to jest napad!” kierował w stronę trojga pracowników banku przedmiot przypominający broń.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przełamując zabezpieczenia sieci internetowej jednego z banków świadczących usługi bankowości elektronicznej dokonali nieuprawnionych wypłat z kont podmiotów gospodarczych z południowej Wielkopolski środków pieniężnych w wysokości ponad 718.000 zł.
Jak ustalono w dniu 2 lipca 2019 r. posługując się zduplikowanymi kartami SIM i za pośrednictwem sieci Internet, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej bez upoważnienia i przełamując zabezpieczenia dokonali kilkunastu transakcji dokonując wypłat na ustalony rachunek bankowy, z którego w tym samym czasie dokonali zapłaty za zamówione dzień wcześniej 14 sztabek złota, które jeszcze tego samego dnia w województwie śląskim odebrali.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 39 letniemu mieszkańcowi Kalisza, podejrzanemu o to że w okresie pomiędzy dniem 12 a 26 kwietnia 2019 r, w Kaliszu będąc pod wpływem alkoholu wielokrotnie groził słownie pokrzywdzonej pozbawieniem życia, a także nękał ją uporczywie w ten sposób, że nachodził ją w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy, dzwonił dzwonkiem do drzwi mieszkania o różnych porach dnia i nocy, nocował pod drzwiami jej mieszkania, nawiązywał liczne połączenia dzwoniąc i wysyłając wiadomości pod jej numer telefonu, wielokrotnie używał wobec niej słów wulgarnych i poniżających powszechnie uważanych za obraźliwe, czym wzbudził u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotnie naruszył jej prywatność.

Wyrokiem z dnia 17 lipca 2019 r Sąd Okręgowy III Wydział Karny w Kaliszu Odwoławczy rozpoznał apelację sporządzony przez Prokuratora Rejonowego w Kaliszu, uwzględnił ją nakładając na skazanych wnioskowany obowiązek informowania kuratora sądowego o przebiegu próby i w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu dnia 10 grudnia 2018 r.

Prokurator zarzucił 3 skazanym ówczesnym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, że przesłuchiwani w charakterze świadków w latach 2015-2016 r. będąc uprzedzonymi o odpowiedzialności karnej grożącej za mówienie nieprawdy lub zatajenie prawdy, kolejno przed Prokuratorem oraz Sądem złożyli mające służyć za dowód zeznania podając nieprawdę co do okoliczności przebiegu interwencji służbowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. w tym, że zatrzymany miał zdjęte kajdanki, machał rękoma i nogami, używał słów wulgarnych, a także kopnął podejmującego interwencję, co miało doprowadzić do zgodnego z prawem użycia pałki służbowej przez jednego z ustalonych funkcjonariuszy policji czym utrudnili prowadzone przez Prokuratora i Sąd postępowanie.

Prokurator Rejonowy w Krotoszynie nadzoruje postępowanie przeciwko 40 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, podejrzanemu o posiadanie na twardym dysku swojego komputera w celu rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich w postaci co najmniej 207 zdjęć i 43 filmów w/w kategorii.
Zatrzymany na polecenie Prokuratora mężczyzna zastał przesłuchany w charakterze podejrzanego i przyznał się do przedstawionych mu zarzutów.