Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie prowadzi śledztwo przeciwko 30 letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego, który podejrzany jest o nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste i wytworzenie prawie 350 gramów marihuany.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił mężczyźnie, że w okresie od listopada 2019 r. do 12 marca 2020 r. w przystosowanych specjalnie pomieszczeniach na terenie powiatu krotoszyńskiego oraz przy użyciu posiadanych i przystosowanych do niedozwolonego wytwarzania naczyń i przyrządów w postaci lamp grzewczych, wentylatorów, namiotu termicznego wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uprawiał konopie inne niż włókniste, które po zebraniu ususzył wytwarzając nie mniej niż 346 gram brutto środka odurzającego w postaci marihuany.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo przeciwko 37 letniemu mieszkańcowi Krotoszyna, który podejrzany jest o skierowanie do 3 placówek medycznych nieprawdziwych wiadomości o podłożeniu w nich ładunków wybuchowych, a także o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia w wyniku wspólnych czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu postępowanie przeciwko 34 letniemu mężczyźnie i 33 letniej kobiecie w związku wypadkiem z udziałem małoletniego dziecka, do którego doszło latem ubiegłego roku w jednym z kaliskich parków rozrywki.

W toku przeprowadzonego przez Prokuratora postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym między innymi zabezpieczono monitoring z daty zdarzenia, przeprowadzono przesłuchania świadków, a także uzyskano szczegółowe opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz biegłego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 45 letniemu mężczyźnie podejrzanemu o powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych, sfałszowanie orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu oraz wyłudzenie pieniędzy w kwocie 32.910,00 zł.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie nadzorowała postępowanie przeciwko 32-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o stalking, naruszenie miru domowego, a także zniszczenie mienia.
Mężczyźnie w oparciu o poczynione w sprawie ustalenia przedstawiono łącznie trzy zarzuty.