Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego w dniu 31 stycznia 2020 r. 45- letniego mieszkańca Kalisza, podejrzanego o kierowanie gróźb pozbawienia życia żony i syna.
Jak ustalono, mężczyzna pomimo, że 17 stycznia 2020 r. opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za kierowanie gróźb karalnych oraz spowodowanie uszkodzenia ciała nie zmienił swojego zachowania i znajdując się w stanie nietrzeźwości nachodził pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania oraz pracy, grożąc im pozbawieniem życia i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie nadzoruje śledztwo przeciwko 52 letniemu mieszkańcowi jednej z podjarocińskich miejscowości podejrzanemu o posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji i materiałów wybuchowych.
Mężczyźnie w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeszukania w miejscu jego zamieszkania zarzucono posiadanie w dniu 1 stycznia 2020 r. bez wymaganego pozwolenia amunicji w ilości 36 sztuk, elementów amunicji w ilości 27 sztuk, pocisków artyleryjskich i karabinowych oraz pojemników z trotylem o łącznej wadze 1 kg.

W dniu 30 października 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie umorzyła ( w zakresie czynu z art.182 §1 k.k.) wobec braku znamion oraz z powodu niewykrycia sprawcy ( w zakresie czynu z art. 28 ust 4 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków) śledztwo w spowodowania zanieczyszczenia w marcu 2019 r. wody poprzez wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych odpadów tłuszczowych i substancji podatnych na pienienie, czego skutkiem było pogorszenie się parametrów wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Sąd Rejonowy w Kępnie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 23 grudnia 2019 r. rozpoznał akt oskarżania Prokuratora Rejonowego w Kępnie uznając 46 letniego inwestora, 61 letniego kierownika budowy i 41 letniego geodetę z winnych wszystkich im zarzucanych 54 czynów.

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwo w sprawie sprowadzenia w dniu 2 czerwca 2019 r. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach to jest o czyn z art. 163§1 k.k. wobec stwierdzenia że czyn nie wypełniał znamion czynu zabronionego.

W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym przeprowadzono przesłuchania w charakterze świadków pracowników w/w punktu, zabezpieczono dokumentację dotyczącą organizacji pracy, zasad funkcjonowania kamer termowizyjnych, dokonano sprawdzenia funkcjonowania systemów i procedur przeciwpożarowych, a także zabezpieczono zapis monitoringu wizyjnego obejmującego miejsce, ujawnienia źródła ognia.