Prokurator Rejonowy w Kaliszu. prowadzi postępowanie przeciwko 31 letniemu mieszkańcowi Kalisza podejrzanemu o spowodowanie ciężkiego kalectwa w postaci utraty wzroku to jest o czyn z art. 156§1 pkt 2 k.k.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 1 czerwca 2018 r. w godzinach wieczornych wyszedł z miejsca swego zamieszkania, na ulicę gdzie z pistoletu pneumatycznego oddał dwa strzały do 19 letniego pokrzywdzonego trafiając go w plecy oraz twarz.

Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec 33 letniej pracownicy jednego ze sklepów spożywczych podejrzanej o sprzedaż alkoholu osobom poniżej lat 18.
Jak ustalono, kobieta będąc zatrudnioną w jednym z jarocińskich sklepów spożywczych w charakterze sprzedawcy w dniu 22 marca 2018 r. sprzedała alkohol w postaci 3 piw nieletniemu poniżej lat 18, czym wypełniła znamiona występku z art. 43 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie zakończył wydaniem wyroku toczący się od 2013 r. proces dotyczący funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, którym zarzucono przyjmowanie korzyści majątkowych od kierowców, którzy zostali przez nich zatrzymywani do kontroli w związku z naruszeniami przepisów o ruchu drogowym, a także 7 pozostałych osób, które wręczały w/w funkcjonariuszom korzyści majątkowe.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko łącznie 40 podejrzanym, z których część została już uprzednio prawomocnie osądzona w odrębnych procesach.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. nadzoruje śledztwo przeciwko 17 mieszkańcom Kalisza i Ostrowa Wlkp. podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu obrót substancjami odurzającymi i psychotropowymi.
W dniu 16 maja 2018 r. na polecenie Prokuratura funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Kaliszu dokonali jednoczesnego zatrzymania 14 osób oraz przeprowadzili przeszukania 21 lokali mieszkalnych i użytkowych zajmowanych przez w/w osoby.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi postępowanie przeciwko 48 letniemu mieszkańcowi jednej z miejscowości powiatu ostrowskiego podejrzanemu o dopuszczenie się czynnej napaści na wykonujących czynności służbowe policjantów, a także naruszenie nietykalności i kierowanie gróźb karalnych na szkodę członków najbliższej rodziny.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, Prokurator, zarzucił mężczyźnie, że w  dniu 5  maja 2018 r. w miejscu swego zamieszkania, w trakcie wywołanej awantury domowej, znajdując się w stanie nietrzeźwości naruszył nietykalność cielesną zamieszkującej wspólnie z nim żony oraz teściowej, poprzez zadawanie im uderzeń w okolice głowy, a także kierował groźby pozbawienia życia wobec żony i małoletniej pasierbicy.